มีเงินกู้ยืมกรรมการต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

มีเงินกู้ยืมกรรมการต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

มีเงินกู้ยืมกรรมการต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

  • ภธ.40 และภ.ง.ด.50

หลายคนมักเข้าใจผิดและตั้งดอกเบี้ยรับไว้ในงบการเงิน แต่ในความจริงแล้วกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับในงบงบการเงิน แต่ทางภาษีเปรียบเสมือนกรรมการเอาเงินบริษัทไปใช้ค่าเสียโอกสของบริษัทจึงเมท่ากับการไม่ได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ทางอื่น

  • การคำนวณ ภ.ธ.40 และภ.ง.ด.50 ทำอย่างไร

หาดไม่มีดอกเบี้ยรับทางอื่นให้ยึดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ( ประมาณ1.5 % – 3 %`)เนื่องจากมองว่าหากบริษัทมิได้นำเงินไปให้กรรมการกู้ยืมจะได้ประโยชน์เท่ากับการฝากเงินในธนาคารและได้รับดอกเบี้ยการฝากประจำ

อ้างอิง : https://web.facebook.com/EasyAccountingThailand168/posts/922858105211631

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart