ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน   ตำแหน่งงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
 • ออกจ็อบตรวจสอบบัญชี
 • จัดทำกระดาษทำการ
 • ช่วยเหลือผู้สอบบัญชี​ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชา บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านงานบัญชี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ โดยเฉพาะการอ่านและเขียน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บัญชี

 • บันทึกบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำบบัญชีรายรับ รายจ่ายของ บริษัทลูกค้าที่ดูแล
 • ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • จัดการเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์  1 – 2 ปี ด้านงานบัญชี
  • มีใบประกอบวิชาชีพทางบัญชี CPD (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )
  • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ โดยเฉพาะการอ่านและเขียน
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

การสมัครงาน

เรียน     ผู้สมัครหรือผู้สนใจตำแหน่งงาน

เรื่อง      การสมัครงาน ตำแหน่งงานต่างๆ

กรุณาส่ง อีเมล (Email) หรือ Line แนะนำตัวเองพร้อมเอกสารแนบ  เรซูเม่ (Resume) และ Transcript

สำหรับผู้สมัครหรือผู้สนใจ ติดต่อตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ติดต่อ คุณธนารักษ์ (โจ้) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และ บริหารการตลาด

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)
สถานที่ทำงาน : 44/830 1 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Phone : 064-390-9732

Line 1 :   @500zkoel
Line 2 :   jothanarak08
Email accprotax@gmail.com
Please CC (to our alternate email) : customercare.accprotax@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart