Company

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ครบวงจร ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานอย่างยาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถรับงานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม หากท่านสนใจใช้บริการ งานบัญชี วางแผนภาษี และงานสอบบัญชีของเรา เชื่อมั่นได้เลยว่างานของท่านจะออกมาตรงใจ ที่สำคัญราคายังเหมาะสม

Services

บริการของเรา

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด / หจก.

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข  จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดเครื่องหมายการค้า

รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้คำแนะนำด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ หมดปัญหาเรื่องภาษี ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วนทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ

รับตรวจสอบบัญชี
บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน
บริการตรวจสอบภายใน / ตรวจสุขภาพทางการเงิน

บริการด้านการตรวจสอบทางการเงินและตรวจสุขภาพทางการเงิน สำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

รับวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

บริการวางระบบบัญชี และจัดทำ Flow chart

การวางระบบบัญชี. ระบบบัญชีที่ดี ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต … และ รหัสบัญชี ผังบัญชีและรหัสบัญชีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดทำบัญชีสะดวกง่ายต่อการพิจารณา … เขียนทิศทางการเดินเอกสาร

บริการประเมินการควบคุมภายใน

การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย หรือจุดบกพร่องที่ควรดำเนินการป้องกันแก้ไข ทั้งลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งมีความสำคัญในการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ

บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน

บริการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของบริษัทมหาชนและบริษัทต่างๆ
บริการให้คำปรึกษา อื่นที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดความหมายในงานด้านการให้คำปรึกษานั้นสามารถ ทำได้หลายแง่มุมด้วยกัน ขึ้นอยู่กับผู้กำหนดความหมายว่าจะเน้นไปทางด้านใด

ตรวจสอบเฉพาะกรณี

รับตรวจสอบบัญชีเฉพาะบางประเด็นเพื่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น ตรวจสอบสถานะบริษัท(due diligence) , ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของงบการเงิน

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและเชี่ยวชาญด้านวางแผนภาษีอากรอย่างสูง

รับประกันธุรกิจของท่านจะได้การดูแล และประหยัดการเสียภาษีสูงสุด ยินดีให้คำปรึกษา

Who we are

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)

– รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์สอบบัญชี  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน บริการ เครื่องจักร และ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

– รับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี

– ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

Accountant Professional Taxation (AccProTax)

ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีกว่า 25 ปี

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) ยินดีให้คำปรึกษา โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีวุฒิบัตรรับรอง แตกต่างจากสำนักงานทั่วไป จึงเชื่อมั่นว่า เราสามารถวางแผนภาษีให้ธุรกิจของท่าน ประหยัดภาษีได้เต็มศักยภาพ และเปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินคืนประโยชน์กลับยังธุรกิจของท่านมากที่สุด

บริษัท แอคโปรแท็ค (AccProTax Co.,Ltd)

โปรโมชั่นแพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี (รายเดือน) -แบบเหมา เหมา “ไม่จำกัดจำนวนบิล”

Premium Package
4500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
4,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
Big Premium Package
6500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
6,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
รายงานงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อทราบผลประกอบการและใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนภาษี
บริการจัดทำใบทวิ 50 (หัก ณ ที่จ่าย)
แบบ Real Time
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

        หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดูแลดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


การให้บริการ ของแพ็คเกจ “รายเดือนปกติ กับ รายเดือน VIP”

มีการดูแลด้านให้คำปรึกษา และวางแผนระบบบัญชี / วางแผนระบบภาษี, ภงด. 1 , ภงด.3 ,  ภงด.53 , รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมแต่ละเดือนให้เหมือนกัน

ตกต่างกันตรงที่ แพ็คเกจ VIP รายเดือน ทางลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการออกหัวบิลเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเองอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา, บิลซื้อขาย รับจ่าย ต่างๆ, ใบแทนใบเสร็จรับเงินต่างๆ เป็นต้น เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการออกเอกสารเข้ามาในระบบของเรา ทางสำนักงานของเราจะให้บริการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ โดยเราจะมีทีมงานธุรการบัญชี (Admin) ออกเอกสารหัวบิลและโลโก้เป็นของกิจการลูกค้าทั้งหมด และส่งไฟล์เอกสารให้ลูกค้าตามต้องการ

**ดังนั้น ทางลูกค้าไม่ต้องมีธุรการบัญชี โดยจะมอบหมายให้ทางสำนักงานของเราบริการดูแลเรื่องการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งหมด – หมดห่วงการจ้างพนักงานธุรการ!**


News

ข่าวสาร

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart