ขยายเวลายื่นภาษีออนไลน์

ขยายเวลายื่นภาษีออนไลน์

ขยายเวลายื่นภาษีออนไลน์

ใครยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ไม่ต้องตกใจ สรรพากรใจดีขยายเวลายื่นออนไลน์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

Tax from home ยื่นแบบ Online สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  และเว้นระยัห่างทางสังคม Social Distancing

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้จาก Tax Ambassador ที่พร้อมดูแลและให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ

อ้างอิง : https://rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2021/03/PR02042564.jpg

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart