5 กลโกงภาษี ที่ห้ามทำในกิจการ

5 กลโกงภาษี ที่ห้ามทำในกิจการ

การทำธุรกิจนั้น หารเจ้าของกิจการได้มีการซื้อ ขายใบกำกับภาษี ถือเป็นการกระทำที่ผิด ซึ่งจะมีโทษปรับทางอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และรับโทษทางแพ่ง ต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี และเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินภาษีอีกด้วย 5 สิ่งที่ไม่ควรทำมีดังนี้

  1. ออกภาษีขายต่ำกว่าราคาจริง
  2. ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ถูกกฎหมาย
  3. ขายใบกำกับภาษี
  4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ได้ประกอบกิจการ
  5. สำนักงานบัญชีปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2657494524472906

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart