เอกสารบัญชีหาย/เสียหาย ต้องทำยังไง

เอกสารบัญชีหาย/เสียหาย ต้องทำยังไง

เอกสารบัญชีหาย/เสียหาย ต้องทำยังไง ?

ทันทีที่รู้ว่าเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

  1. ทำการสำรวจก่อนว่าเป็นเอกสารชนิดไหนของปีและเดือนอะไร เพื่อทำสรุปข้อมูลเอกสารทั้งหมด
  2. กรณีเอกสารบัญชีเสียหาย ให้เราถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
  3. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบแจ้งความ
  4. ต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายนั้นด้วยแบบแจ้งบัญชีสูญหาย (ส.บช.2)

กร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เอกสารบัญชีหาย/เสียหาย ต้องทำยังไง

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ทำอย่างไรเมื่อเอกสารบั/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart