หลังจด vat ต้องทำอะไรบ้าง ?

หลังจด vat ต้องทำอะไรบ้าง ?

มีผู้ประกอบการหลายคนหลังจากทำธุรกิจและมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็โดนบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเค้าจะต้องมีภาระในการทำอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยมี 4 อย่างที่ต้องทำคือ ทำใบกำกับภาษี เวลาขายสินค้าและให้บริการ, จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย, จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบและยื่น ภ.พ.30

1. ทำใบกำกับภาษี เวลาขายสินค้าและให้บริการ

ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ยิ่งถ้าต้องการขอคืนภาษียิ่งจะต้องเก็บรักษาให้ดี เพราะถ้าหายไปจะขอคืนภาษีไม่ได้

2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

รายงายภาษีซื้อ: เมื่อถูกเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อทุกครั้ง โดยดูจากใบกำกับภาษีหากมีภาษีซื้อเดือนใดที่ไม่สามารถลงรายการได้ในเดือนนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นให้นำมาลงรายการในเดือนถัดไป (แต่ไม่เกิน6เดือนนับตังแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี)

รายงานภาษีขาย:เมื่อเริ่มมีการขายสินค้าหรือบริการต้องจัดทำรายงานภาษีขายทุกครั้ง และต้องยื่นภาษีขายให้ตรงกับเดือนที่ออกใบกำกับด้วย

3. จัดทำรานงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ระบุในรายงานจะต้องสอดคล้องกับจำนวนรายการสินค้า ซื้อ-ขาย ที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีเพราะถ้ารายการไม่ไตรงกันอาจจะถูกสรรพากรประเมินว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องได้

4. ยื่น ภ.พ.30

เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่ว่าเดือนแรกหลังการจด จะมีรายการซื้อขายหรือไม่ก็จะต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 (ยื่นออนไลน์ภายในวันที่23) ของเดือนถัดไปไม่อย่างนั้นอาจจะถูกสรรพากรคิดค่าปรับรายเดือนได้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หลังจด vat ต้องทำอะไรบ้าง

อ้างอิง : หลังจากจดVAT ต้องทำอะไรบ้าง? | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart