สรุปวิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์

สรุปวิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์

ปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมกรอกยื่นภาษีออนไลน์ เพราะไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ต้องดำเนินการยื่นภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ภ.ง.ด. 90/91 จะปิดให้ยื่นประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี (แต่ปีภาษี 2563 ยื่นได้ถึง 8 เมษายน 64)

ขั้นตอนที่ 1 สร้างรหัสผ่าน

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบการคลิกยื่นภาษีออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ rdserver.rd.go.th แล้วกดสมัครสมาชิก เพื่อใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีต่อไป แต่หากลืมรหัสผ่าน เตรียมบัตรประชาชนขึ้นมาเพื่อกรอกข้อมูลสร้างรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ

ต้องทราบว่าตัวเองเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด หากมีรายได้จากเงินเดือนบริษัทเพียงอย่างเดียว กรอก ภ.ง.ด. 91 แต่หากมีเงินได้ประเภทอื่นๆ ด้วย กรอก ภ.ง.ด. 90

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าแรกจะพบกับช่องให้กรอก ชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เพราะหากสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะได้แจ้งกลับมาได้ถูก หน้าถัดไปจะเป็นช่องให้กรอกสถานภาพการสมรส และกรอกชื่อคู่สมรส พร้อมเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ หากคู่สมรสมีเงินได้ก็แยกกันยื่นได้

ขั้นตอนที่ 5 กดบันทึกเพื่อพิมพ์แบบ หรือขอคืนภาษี

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้เลือกว่าจะกดยื่นภาษีทันที หรือบันทึกเพื่อกลับมาแก้ไขอีกครั้ง หากเข้ามาแก้ภายหลังจะต้องกรอกหมายเลขด้านหลังบัตรประชาชน ( Laser ID ) พร้อมกับหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบอีกครั้ง

หลังจากยื่นแบบไปแล้วคุณสามารถชำระภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือขอคืนภาษีผ่าน Prompt Pay ได้ หากสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบเป็นจดหมาย SMS หรือ E-mail ที่คุณแจ้งรับข่าวสารไว้

โทษของการไม่ยื่นภาษี

  • หากยื่นภาษีไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องนำเอกสารไปยื่นเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน และมีโทษการไม่ยื่นภาษีภายในกำหนดเวลา
  • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
  • กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สรุปวิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2007400

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart