วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร

วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร

ประกอบการผู้มาใหม่ หรือนักบัญชีหน้าใหม่บางท่านอาจจะนับจำนวนวันในการยื่นภาษีของกรมสรรพากรไม่ค่อยถูกต้องนัก ในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการนับวันสุดท้ายที่จะยังสามารถยื่นภาษีได้โดยยังคงไม่ถูกปรับเงินเพิ่ม หรือเบี้ยปรับ

1. ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53โดยปกติมีกำหนดให้ยื่นภาษีภายในวันที่7 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี สมมุติว่า เดือนที่หักภาษีคือ ตุลาคม นั่นหมายความว่า ให้ยื่นภาษีภายในวันที่7 ของเดือนพฤศจิกายน แต่หากวันที่ 7 ตรงกันวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ก็ให้สามารถยื่นวันสุดท้ายได้เป็นวันจันทร์ แต่หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก ก็ให้นับถัดไปอีกคือวันอังคารเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี เช่นนี้เป็นต้น

2. ภพ.30 ภธ.40โดยปกติมีกำหนดให้ยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี สมมุติว่า เดือนที่มีภาษีที่ต้องนำส่งคือ ตุลาคม นั่นหมายความว่า ให้ยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน แต่หากวันที่ 15 ตรงกันวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ก็ให้สามารถยื่นวันสุดท้ายได้เป็นวันจันทร์ แต่หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก ก็ให้นับถัดไปอีกคือวันอังคารเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี เช่นนี้เป็นต้น

3. ภงด.51โดยปกติมีกำหนดให้ยื่นภาษีภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุด 6 เดือนแรกของรอบระยะบัญชี สมมุติว่า กิจการเป็นรอบบัญชีปกติเริ่ม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี นั่นหมายความว่า ให้ยื่นภาษีภายในวันที่ 31 ของเดือนสิงหาคม แต่หากวันที่ 31 ตรงกันวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ก็ให้สามารถยื่นวันสุดท้ายได้เป็นวันจันทร์ แต่หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก ก็ให้นับถัดไปอีกคือวันอังคารเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี เช่นนี้เป็นต้น

4. ภงด.50โดยปกติมีกำหนดให้ยื่นภาษีภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี สมมุติว่า กิจการเป็นรอบบัญชีปกติเริ่ม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี นั่นหมายความว่า ให้ยื่นภาษีภายในวันที่ 27 ของเดือนพฤษภาคม แต่หากวันที่ 27 ตรงกันวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) ก็ให้สามารถยื่นวันสุดท้ายได้เป็นวันจันทร์ แต่หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก ก็ให้นับถัดไปอีกคือวันอังคารเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี เช่นนี้เป็นต้น

*** ข้อควรระวัง ***   ในกรณีของ ภงด.50 นั้น มีการนับเป็นวัน ต้องระวังให้มากเพราะวันสุดท้ายของการยื่นแบบภงด.50 นั้นไม่ใช่วันที่ 31 พฤษภาคม ตามที่บ้างคนหลงเข้าใจผิด ไปยื่นแบบ ภงด.50 วันสุดท้ายตามการยื่นงบการเงินของกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้ยื่นภายใน 5 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

อ้างอิง : https://www.prosoftibiz.com/Article/Detail/131541

ที่มา  : www.ThaiTaxINFO.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart