มีเงินเหลือในบริษัทเยอะ ทำอย่างไรดี

มีเงินเหลือในบริษัทเยอะ ทำอย่างไรดี

หนึ่งในปัญหาชวนปวดหัวของเจ้าของกิจการ คือ บริษัทมีกำไร แต่ไม่รู้จะเอาเงินออกจากบริษัทอย่างไรดี บางคนเผลอใช้เงินส่วนตัวปนกับเงินบริษัทจนวุ่นวาย ทำให้ตัวเลขเงินคงเหลือในบัญชีของบริษัทกับเงินที่เหลืออยู่จริงๆ ไม่เท่ากัน ผมอยากขอแนะนำ 3 ทางเลือกนี้ไปให้พิจารณากัน

  1. ทำเป็นเงินให้กรรมการกู้ยืมออกไป

โดยอาจนำเงินไปให้เจ้าของกิจการก็ได้ โดยนักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินออกไป” วิธีนี้มีข้อเสียคือ บริษัทให้กรรมการกู้จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเงิน เมื่อบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับถือเป็นเงินได้จะต้องเอาไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าดอกเบี้ย รับเยอะก็จะเสียภาษีเยอะขึ้น (เหมือนระเบิดเวลา เพราะไม่ใช่วิธีแก้ไขระยะยาว)

  1. จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลเป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่ง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่จบตรงนี้ ไม่เหมือนกับการนำเงินออกจากบริษัทด้วยวิธีให้เงินกู้ยืม แต่ผู้ประกอบการไม่นิยมใช้เนื่องจาก ทันทีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% ของเงินปันผลที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

  1. ทำเป็นเงินโบนัสให้กับเจ้าของ

นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน”

เงินโบนัส

  1. เงินโบนัสที่จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัท ทำให้บริษัทเสียภาษีลดลงได้มากสุดถึง 20% (ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละบริษัท)
  2. เจ้าของได้รับเงินโบนัส จะถูกนำไปรวมเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเสียภาษี ดังนั้นนักบัญชีจะต้องวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับเจ้าของกิจการ เพื่อให้เสียภาษีให้คุ้มค่าที่สุด มันจะมีจุดที่ทำด้วยวิธีนี้แล้วคุ้มค่าต้องไปคำนวน

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/มีเงินเหลือในบริษัทเยอ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart