บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหนดี ?

บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหนดี ?

 ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นการขายสินค้า บริการ หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งการออกเอกสารต่าง ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า บริษัทควรจะเลือกออกวันไหนดี วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ หรือวันที่ลูกค้าจ่ายชำระเงิน วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งธุรกิจที่จะนำมายกตัวอย่างวันนี้คือ การขายสินค้าและบริการ

  • การขายสินค้า เมื่อส่งสินค้า ควรออกเป็น ใบแจ้งหนี้ (หรือใบส่งของ)/ใบกำกับภาษีและออก ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระค่าสินค้า
  • การให้บริการ เมื่อบริการเสร็จ ควรออกเป็น ใบแจ้งหนี้ และออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระค่าบริการ บริษัทไม่ควรออกใบกำกับภาษีก่อนการรับชำระเงิน…เพราะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง…ต้องนำส่งภาษีก่อน…และอาจมีกรณีลูกค้าเป็นหนี้สูญ

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/91001

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart