จดหมายยืนยันธนาคาร (Bank Confirmation Letter)

จดหมายยืนยันธนาคาร (Bank Confirmation Letter)

 

จดหมายยืนยันธนาคารคืออะไร

จดหมายยืนยันธนาคาร (BCL) คือจดหมายจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่ยืนยันการดำรงอยู่ของเงินกู้หรือวงเงินเครดิต ที่ได้รับการขยายไปยังผู้กู้ หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับความจริงที่ว่าผู้กู้ – ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หรือองค์กร – มีสิทธิ์ที่จะยืมจำนวนเงินที่ระบุไว้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุ

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหนังสือยืนยันธนาคารซึ่งบางครั้งเรียกว่าจดหมายความสะดวกสบายคือการรับรองบุคคลที่สามซึ่งโดยทั่วไปคือผู้ขายว่า ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการทำธุรกรรมได้เช่นการซื้อสินค้า หนังสือยืนยันไม่ได้เป็นการรับประกันการชำระเงิน แต่เป็นการประกันความสามารถในการชำระเงินของผู้กู้เท่านั้น

 

จดหมายรับรองจากธนาคารจะทำหน้าที่ยืนยันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจหรือธุรกรรมที่ลูกค้าธนาคารผู้ยืมมีหรือมีทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นเพื่อทำธุรกรรมที่ระบุ จดหมายดังกล่าวมักต้องมีลายเซ็นของตัวแทนของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับมอบอำนาจโดยเฉพาะให้ออกจดหมายดังกล่าว เนื่องจากมีการออกหนังสือรับรองการทำธุรกรรมหรือโครงการหนึ่ง ๆ จึงไม่สามารถโอนย้ายไปยังรายการหรือโครงการอื่นได้ หากลูกค้าของธนาคารตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงหรือการซื้อที่แตกต่างกันเช่นผู้ซื้อบ้านในอนาคตที่ตัดสินใจซื้อบ้านอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือยืนยันจากธนาคารลูกค้าจะต้องได้รับหนังสือยืนยันใหม่

 

การใช้งานทั่วไปของหนังสือยืนยันธนาคาร

การใช้หนังสือรับรองธนาคารโดยทั่วไปของบุคคลหนึ่งเป็นการซื้อบ้านหรือที่ดิน ในกรณีเช่นนี้ตัวอักษรจะให้การยืนยันแก่ผู้ขาย(realtor) ว่าลูกค้าของธนาคารได้รับการอนุมัติสำหรับการจำนองถึงจำนวนที่กำหนดสำหรับการซื้อที่เสนอไว้จดหมายฉบับนี้ไม่ใช่คำมั่นที่จะซื้อ เป็นเพียงการรับรองว่าลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อทำการซื้อได้

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : จดหมายยืนยันธนาคาร (Bank Confirmation Letter)

อ้างอิง : https://th.toptipfinance.com/bank-confirmation-letter-bcl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart