รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี

1. คุณกำลังเผชิญกับกองเอกสารท่วมท้น กำไรบริษัท/หจก.ของคุณหายไปไหนหมดอยู่ ใช่หรือไม่!!?

2.เปิดช่องโหว่งจากระบบเงินสด พนักงานทุจริต โกงเงินจากขาดการวางระบบบัญชี ใช่หรือไม่!!?

3.พนักงานทำงานอย่างขาดทิศทาง ไร้เป้าหมาย ขาดคู่มือในการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง ใช่หรือไม่!!?

รับวางระบบบัญชี – เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา!
รับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญ การวางระบบบัญชี วางระบบบัญชีราคา เหมาะสม วางระบบบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์วาง ระบบบัญชี มากกว่า 25 ปี เป็นการยืนยันในความเชื่อมั่น เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือธุรกิจ และตอบโจทย์ธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมั่นคง แน่นอน

บริการรับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญการวาง ระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ประสบการณ์วางระบบบัญชีกว่า 25 ปี ด้วยปริญญาโท สาขา “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (MSCG) และวุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPIAT)  จึงเป็นเครื่องหมายรับประกันการให้บริการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง เป็นระบบ ช่วยเหลือธุรกิจของท่าน ในราคาที่เหมาะสม

การวางระบบบัญชี
การมีระบบบัญชีที่ดีนั้นก็เปรียบเสมือนดั่งคำกล่าวที่ว่า

“เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (A Good Beginning is Thing Half Done)”

การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานของการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ การวางระบบบัญชีจะต้องมีความสอดคล้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมทั้งยังช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการและสามารถตรวจสอบได้ ระบบบัญชีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละกิจการนั้นๆ เช่น จำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ เป็นต้น ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งเพื่อจะได้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการได้

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี
1. การวางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. การวางระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง
3. ข้อมูลจากการวางระบบบัญชี นำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และทางด้านการเงินได้
5. การวางระบบบัญชี ทำให้การปฏิบัติงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart