รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี แบบนับจำนวนบิล

หากคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้
ลองติดต่อมา ปรึกษาฟรี!

 • สำนักงานบัญชีไม่แนะนำอะไรเลย ในการวางแผนภาษี ไม่เป็นที่ปรึกษาวางแผนภาษีให้อย่างประหยัด และปลอดภัย
 • มีปัญหากับการให้บริการของสำนักงานบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สื่อสารไม่เข้าใจ ติดต่อยาก
 • บริษัทมีแต่เสมียนธุรการทั่วไป ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่ลงบัญชีเป็น ทำภาษีเป็น ปิดงบการเงินเป็น
 • บริษัทถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบบ่อยๆ และขอเรียกคืนภาษี
 • เจ้าของบริษัทไม่รู้ว่างบการเงินมีประโยชน์อย่างไร นำไปใช้ตัดสินใจในธุรกิจอย่างไร
 • อยากทำบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากข้อมูลบัญชีขาดความน่าเชื่อถือ

!!! PROMOTION !!!
รับทำบัญชี ปิดงบบริษัท ยื่นภาษี วางแผนภาษี ครบวงจร
บริษัท และห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้น 2,500 บาท ต่อเดือน (ปกติ 3,000)
*ราคานี้เฉพาะ 10 กิจการแรกของเดือนเท่านั้น*

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

รับทำบัญชี แบบนับจำนวนบิล

Package SS
2,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-20 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package S
4,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-50 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package MM
4,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-75 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package M
5,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-100 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package LL
6,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-120 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม

หากคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้
ลองติดต่อมา ปรึกษาฟรี!

 • สำนักงานบัญชีไม่แนะนำอะไรเลย ในการวางแผนภาษี ไม่เป็นที่ปรึกษาวางแผนภาษีให้อย่างประหยัด และปลอดภัย
 • มีปัญหากับการให้บริการของสำนักงานบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สื่อสารไม่เข้าใจ ติดต่อยาก
 • บริษัทมีแต่เสมียนธุรการทั่วไป ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่ลงบัญชีเป็น ทำภาษีเป็น ปิดงบการเงินเป็น
 • บริษัทถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบบ่อยๆ และขอเรียกคืนภาษี
 • เจ้าของบริษัทไม่รู้ว่างบการเงินมีประโยชน์อย่างไร นำไปใช้ตัดสินใจในธุรกิจอย่างไร
 • อยากทำบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากข้อมูลบัญชีขาดความน่าเชื่อถือ

!!! HIGHTLIGHT ที่นี่ที่เดียว
ที่ท่านจะได้รับบริการแตกต่างจากที่อื่น

 • มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการ
 • มีผู้ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะการวางแผนภาษี ที่ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา ด้านบัญชี วางแผนภาษี และภาษีอากร
 • ที่สำคัญ! เราเป็นตัวแทนกิจการเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหาด้านภาษีอากร)

รับทำบัญชี ปิดงบบริษัท ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ บริหารงานและ ดูแลโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 1

 

ทางเลือกที่ 2


ราคาค่าทำบัญชี

เริ่มต้นเพียง
2,500 บาท ต่อเดือน (ปกติ 3,000)
อัตราค่าบริการรายเดือน เราใช้อัตรามาตรฐาน โดยไม่มีการบวกเพิ่มค่าปิดบัญชีปลายปีต่างๆ แต่อย่างใด  แตกต่างจากสำนักงานอื่นๆ ที่อาจจะมีค่าปิดบัญชี เพราะเราบันทึกบัญชีแบบเดือนต่อเดือน เพื่อการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง วางแผนล่วงหน้า และเสร็จตามกำหนดเวลา

One Stop Services
สำนักงานบัญชี บจก.แอคโปรแท็ค
“สำนักงานบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
บริการงานบัญชีและภาษีทุกประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ รักษาความปลอดภัน
ช่างตกแต่ง รับเหมาติดตั้ง ไฟฟ้า
โซล่าร์เซลล์ ซ่อมบำรุง
ธุรกิจออนไลน์ ขายของออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คลีนิคความงาม ฯลฯ

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ฟรี! ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
 • ฟรี! ขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
 • ฟรี! ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ฟรี! ขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ฟรี! ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 • ฟรี! บริการรับ-ส่งเอกสาร (ในรัศมี 15-20 กม.จากสำนักงาน)

บริการประจำเดือนที่ท่านได้รับ

  1. ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี พร้อมจัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจเพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  2. วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี
  4. บริการงานทางด้านภาษีอากร เช่น จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย จัดทำแบบภ.พ.30 ภงด.1,3,53 ยื่นต่อกรมสรรพากรประจำเดือน
  5. บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  6. จัดทำสมุดบัญชีให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้
  7. จัดทำประมาณการกลางปี ภงด.51 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร
  8. จัดทำงบการเงินประจำปี และเอกสารประกอบงบเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร


ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

มั่นใจได้! ผู้ประกอบการทั่วไทย
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการทำบัญชีและภาษีกับเรา
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

   • คุ้มเกินราคา : ทำบัญชีราคาเหมาะสม พร้อมปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
   • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
   • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
   • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่า 500 กิจการ ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
    • รับทำบัญชี ธุรกิจออนไลน์ Facebook, Instagram, Shopee, Lazada
    • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
    • รับทำบัญชี ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
    • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
    • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ ตกแต่ง ติดตั้ง
    • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
    • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    • รับทำบัญชี คลีนิกเสริมความงาม

5 เหตุผลที่ผู้ประกอบการ
ไว้ใจใช้บริการกับเรา

   1. ฟรี! ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีเพื่อควบคุมภายใน
   2. ฟรี! เทคนิคการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง การวางแผนภาษี คุ้มค่า ประหยัดภาษีสูงสุด
   3. ฟรี! เคลียร์ปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
   4. ฟรี! วางแผนป้องกันปัญหาบัญชีและภาษีในอนาคต ที่อาจเป็นสาเหตุโดนกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ
   5. ฟรี! บริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Consult) ที่คอยสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ราบรื่น

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart