รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

!!! PROMOTION !!!
รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จด หจก. เหมาจ่าย ฿4,500 (ปกติ 10,000)
จด บจก. เหมาจ่าย ฿9,000 (ปกติ 12,000)
**รวมค่าธรรมเนียมทางราชการแล้ว**
ฟรี! วางแผนภาษีนิติบุคคล  ฟรี! ตรายาง(ตราประทับ)   

ฟรี! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์ 
ฟรี! คู่มือภาษี   ฟรี! ทำบัญชี 1 เดือน (ทำสัญญา 1 ปี)

ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ
มูลค่ารวม 10,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

หรือคลิกปุ่ม

อย่าบอกใครนะ !!!
ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ
มูลค่ารวม 10,000 บาท (ฟรี!! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันที
ที่จดทะเบียนกับเรา

 • !! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
 • !! แถมฟรี ออกแบบ พร้อมตราประทับ (ตัวอักษรและภาพทั่วไป)
 • !! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทและทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล
 • !! แถมฟรี คู่มือเอกสารที่สรรพากรยอมรับได้
 • !! แถมฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
 • !! แถมฟรี คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการ
 • !! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • !! แถมฟรี ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ฟอร์มเอกสาร รับ-จ่าย
 • !! แถมฟรี ใบเสนอราคา
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบแจ้งหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบส่งของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ไฟล์ใบสำคัญจ่ายซื้อของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือยิมยอมขอใช้สถานที่ตั้ง
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่ารถแบบไม่มีค่าตอบแทน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่าบ้าน
 • !! แถมฟรี การปรึกษาวางแผนภาษีเบื้องต้น
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง
 • !! แถมฟรี สต๊อคการ์ด
 • !! แถมฟรี ไฟล์สรุปการบันทึกรับ – จ่าย
 • !! แถมฟรี ไฟล์ เอกสารสิ่งที่ต้องรู้&ต้องทำเมื่อเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(หจก.)
 • !! แถมฟรี ไฟล์แนะแนวทางการพัฒนามูลค่าเพิ่มต่อยอดสร้างธุรกิจยั้งยืน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาว่าจ้างงาน และสัญญารักษาความลับ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์บิลเงินสด
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุม
  แถมฟรีกว่า 50 รายการ!!  ที่นี้ที่เดียว

ข้อดีของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนกับเรา

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
 • เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน
 • มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
 • จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
 • ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

เราให้บริการจดทะเบียน
บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วน (หจก.)
และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน ราคาเหมาจ่าย 4,500 บาท (ปกติ 10,000)
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ราคาเหมาจ่าย 9,000 บาท (ปกติ 12,000)
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์ ราคาเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อรายการ (ปกติ 5,000)
  • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
  • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งของสำนักงาน (ย้ายที่ตั้งสำนักงาน)
  • แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ
  • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
  • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมลดทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • จดทะเบียนพาณิชย์ / ยกเลิกการจดทะเบียน (ร้านค้า, บุคคลธรรมดา)
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระเสร็จบัญชี
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และชำระเสร็จบัญชี

มั่นใจได้! กว่า 300 บริษัท
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และทำบัญชีกับเรา
One Stop Services
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

 • คุ้มเกินราคา : เรารับจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ รับทำบัญชีราคาถูก แถมมีที่ปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
 • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
 • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
 • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่า 300 บริษัท ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขายออนไลน์ Facebook, Shopee, Lazada
  • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ
  • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
  • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ
บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน รวมถึง บัญชี วางแผนภาษี (Tax Planning) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับคะ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

หรือคลิกปุ่ม


ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart