บริการรับปรึกษาจดทะเบียนบจก. (บริษัทจำกัด) / จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

บริการรับปรึกษาเปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

รับเปิดบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างเปิดบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก


เปิดบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างเปิดบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัดเปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจกรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) รับเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนหจก. อยากเปิดหจก. จดจัดตั้งหจก.
จดห้างหุ้นส่วน จดหจก. เหมาจ่าย ฿4,990 บาท (ปกติ ฿ 12,000)
ราคาถูก ราคาเดียว รวมทุกอย่างแล้ว
ไม่ผูกมัดทำบัญชี ฟรี!! วางแผนภาษี ไม่มีแฝงบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม


!!ที่อื่นๆ อาจบังคับผูกมัดทำบัญชี หรือ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง เพิ่มภายหลังให้จ่ายไม่จบ!!


เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

รับจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด

รับจ้างจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด

เปิดบริษัทใหม่ แนะนำ VIPจดทะเบียนบริษัทสุดคุ้ม ราคาถูก

฿9,990 บาท (ปกติ ฿15,000)

รวมค่าธรรมเนียมทางการแล้ว

สำนักงานบัญชีแอคโปรแท็ค (AccProTax) ที่เดียว

ฟรี! วางแผนประหยัดภาษีนิติบุคคล  ฟรี! ตรายาง(ตราประทับหมีกในตัว)

ฟรี! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์

ฟรี! คู่มือภาษี  สำหรับ VIP จดบริษัทสุดคุ้ม / โปร!! A

ที่นี้ทีเดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ

มูลค่ารวม ฿12,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)
แถม “ภายใน 30 มิถุนายน 2567” เท่านั้น

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

 

 

โปร!!A *จดบริษัทด่วนพิเศษ!!*
12,990
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ด่วนพิเศษ 1-2 วัน
รวมของแถม 50 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับหมึกในตัวพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
รายงานการประชุมทั่วไป
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
ไฟล์ใบรับส่งของ
ไฟล์ใบวางบิล
ไฟล์ใบรับวางบิล
ไฟล์คุมสินค้าคงเหลือ
ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
ไฟล์บิลเงินสด
แบบฟอร์มเอกสารทางทรัพยากรบุคคล
ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
ไฟล์สัญญาจ้างงานและรักษาความลับ
ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
ไฟล์สลิปเงินเดือน
ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม

.

#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ทีมงานยื่นเรื่องเข้าในระบบภายใน 1-2 วันทำการ หลังได้ข้อมูลพร้อมจากลูกค้า

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


สนใจ อยากจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทจำกัด แบบไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ

คุณลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมทางการได้เอง 

แนะนำ โปร!! D (จดบริษัท ฿2,000) หรือ โปร!! C (จดบริษัท ฿4,000) 

โปร!! C
4,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 20 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับหมึกในตัวพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! D
2,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 15 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
X
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ออกแบบตรายาง
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม

#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

สำนักงานบัญชีแอคโปรแท็ค (AccProTax) ที่เดียว

ฟรี! วางแผนภาษีนิติบุคคล  ฟรี! ตรายาง(ตราประทับหมึกในตัว)   

ฟรี! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์ 
ฟรี! คู่มือวางแผนประหยัดภาษี

ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ
มูลค่ารวม ฿10,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)

แถม “ภายใน 30 มิถุนายน 2567” เท่านั้น

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


แถมฟรี!! คำนวณ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ปี 2567

 วางแผนภาษี อย่างถูกต้อง
สิทธิพิเศษ!!  ดูแล กรรมการบริษัท

ดูแลคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฟรี!!

เพื่อวางแผนภาษี ฟรี!!  คำนวณภาษี  ฟรี!!

*รับจำนวนจำกัด*

สำหรับผู้ประกอบการที่บริการได้รับปรึกษาจดทะเบียนกับ AccProTax เท่านั้นอย่าบอกใครนะ !!!

ที่นี่ที่เดียว จัดเต็มของแถมฟรี กว่า 50 รายการ มูลค่ารวม ฿12,000 บาท

 เพิ่มเติมฟรี!! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (เมื่อทำบัญชีภาษีรายเดือน)
แถม “ภายใน 30 มิถุนายน 2567” เท่านั้น

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันที
บริการรับปรึกษา จดทะเบียนบริษัท/จดทะเบียนหจก. (ห้างหุ้นส่วน)กับเรา

 • !! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
 • !! แถมฟรี ออกแบบ พร้อมตราประทับหมึกในตัว (ตัวอักษรและภาพทั่วไป)
 • !! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทและทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล
 • !! แถมฟรี คู่มือเอกสารที่สรรพากรยอมรับได้
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
 • !! แถมฟรี คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการ
 • !! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • !! แถมฟรี ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ฟอร์มเอกสาร รับ-จ่าย
 • !! แถมฟรี ใบเสนอราคา
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบแจ้งหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบส่งของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ไฟล์ใบสำคัญจ่ายซื้อของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือยิมยอมขอใช้สถานที่ตั้ง
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่ารถแบบไม่มีค่าตอบแทน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่าบ้าน
 • !! แถมฟรี การปรึกษาวางแผนภาษีเบื้องต้น
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง
 • !! แถมฟรี คุมสินค้าคงเหลือ
 • !! แถมฟรี ไฟล์สรุปการบันทึกรับ – จ่าย
 • !! แถมฟรี ไฟล์ เอกสารสิ่งที่ต้องรู้&ต้องทำเมื่อเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(หจก.)
 • !! แถมฟรี ไฟล์แนะแนวทางการพัฒนามูลค่าเพิ่มต่อยอดสร้างธุรกิจยั้งยืน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาว่าจ้างงาน และสัญญารักษาความลับ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์บิลเงินสด
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุม
  แถมฟรีกว่า 50 รายการ!!  ที่นี้ที่เดียว

ข้อดีของ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนกับเรา

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
 • เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานเปิดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน5
 • มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนมากกว่า 500 กิจการ
 • มีสำนักงานเป็นหลักแหล่งเชื่อถือได้ กล้าแสดงภาพถ่ายสำนักงาน และทีมงานจริง
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตลอดเวลา (คลิ๊ก ดูผลงานการให้บริการ)
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
 • จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เสี่ยงโดนสรรพากรตรวจสอบ 
 • ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า พร้อมให้คำแนะนำการวางแผนประหยัดภาษี

เราให้บริการรับปรึกษาจดทะเบียน
บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วน (หจก.)
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทขนส่ง จดทะเบียนบริษัททัวร์

จดทะเบียนบริษัทขายของออนไลน์ จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว

และบริการที่รับปรึกษาจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ

 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน เหมาจ่าย 4,500 บาท (ปกติ 10,000)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เหมาจ่าย 9,000 บาท (ปกติ 12,000)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์ เหมาจ่าย 3,000 บาทต่อรายการ (ปกติ 5,000)
  • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
  • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งของสำนักงาน (ย้ายที่อยู่บริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ย้ายสาขา)
  • แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ
  • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
  • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมลดทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์ / ยกเลิกการจดทะเบียน (ร้านค้า, บุคคลธรรมดา)
 • บริการรับปรึกษา ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระเสร็จบัญชี
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และชำระเสร็จบัญชี

มั่นใจได้! กว่า 500 บริษัท
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และทำบัญชีกับเรา
One Stop Services
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

 • คุ้มเกินราคา : เรารับจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ รับทำบัญชีราคาถูก แถมมีที่ปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
 • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
 • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
 • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่า 500 บริษัท ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขายออนไลน์ Facebook, Shopee, Lazada
  • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ
  • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
  • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขนส่ง โลจิสสติกส์

ข้อดี และ ข้อเสีย ระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วน (หจก.กับ บจก.) ต่างกันอย่างไร??


เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ
บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน รวมถึง บัญชี วางแผนภาษี (Tax Planning) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับคะ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart