บริการรับปรึกษาจดทะเบียนบจก. (บริษัทจำกัด) / จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

บริการรับปรึกษาเปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

รับเปิดบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างเปิดบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก


เปิดบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด รับจ้างเปิดบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัดเปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก
!!ที่อื่นๆ อาจบังคับผูกมัดทำบัญชี หรือ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง เพิ่มภายหลังให้จ่ายไม่จบ!!


เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

เปิดบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน จเปิดบริษัท เปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท บริการเปิดบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับปรึกษาเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจ้างปรึกษาเปิดหจก อยากเปิดหจก บริการรับปรึกษาจดจัดตั้งหจก

แถม “ภายใน 30 กันยายน 2566” เท่านั้น

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

.

 

โปร!! B
7,500
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 25 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "1 เดือน"แรก
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
รายงานการประชุมทั่วไป
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! A
12,000
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ด่วนพิเศษ 1-2 วัน
รวมของแถม 50 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "2 เดือน"แรก
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
รายงานการประชุมทั่วไป
ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
ไฟล์ใบรับส่งของ
ไฟล์ใบวางบิล
ไฟล์ใบรับวางบิล
ไฟล์คุมสินค้าคงเหลือ
ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
ไฟล์บิลเงินสด
แบบฟอร์มเอกสารทางทรัพยากรบุคคล
ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
ไฟล์สัญญาจ้างงานและรักษาความลับ
ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
ไฟล์สลิปเงินเดือน
ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม

.

#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ทีมงานยื่นเรื่องเข้าในระบบภายใน 1-2 วันทำการ หลังได้ข้อมูลพร้อมจากลูกค้า

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


สนใจ อยากจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทจำกัด แบบไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ

คุณลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมทางการได้เอง 

แนะนำ โปร!! D (จดบริษัท ฿2,000) หรือ โปร!! C (จดบริษัท ฿4,000) 

โปร!! C
4,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 20 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "1 เดือน"แรก
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! D
2,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 15 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
X
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ออกแบบตรายาง
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม

#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานบัญชีแอคโปรแท็ค (AccProTax) ที่เดียว

ฟรี! วางแผนภาษีนิติบุคคล  ฟรี! ตรายาง(ตราประทับ)   

ฟรี! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์ 
ฟรี! คู่มือวางแผนประหยัดภาษี   ฟรี! ทำบัญชี 1 เดือน (สำหรับโปร!! C)

ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 25 รายการ
มูลค่ารวม ฿10,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)

แถม “ภายใน 30 กันยายน 2566” เท่านั้น

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


แถมฟรี!! คำนวณ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ปี 2566

 วางแผนภาษี อย่างถูกต้อง
สิทธิพิเศษ!!  ดูแล กรรมการบริษัท

ดูแลคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฟรี!!

เพื่อวางแผนภาษี ฟรี!!  คำนวณภาษี  ฟรี!!

*รับจำนวนจำกัด*

สำหรับผู้ประกอบการที่บริการได้รับปรึกษาจดทะเบียนกับ AccProTax เท่านั้น

 

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!


อย่าบอกใครนะ !!!
ที่นี่ที่เดียว จัดเต็มของแถมฟรี กว่า 50 รายการ มูลค่ารวม ฿12,000 บาท

 เพิ่มเติมฟรี!! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (เมื่อทำบัญชีภาษีรายเดือน)
แถม “ภายใน 30 กันยายน 2566” เท่านั้น

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันที
บริการรับปรึกษา จดทะเบียนบริษัท/จดทะเบียนหจก. (ห้างหุ้นส่วน)กับเรา

 • !! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
 • !! แถมฟรี ออกแบบ พร้อมตราประทับ (ตัวอักษรและภาพทั่วไป)
 • !! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทและทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล
 • !! แถมฟรี คู่มือเอกสารที่สรรพากรยอมรับได้
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
 • !! แถมฟรี คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการ
 • !! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • !! แถมฟรี ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ฟอร์มเอกสาร รับ-จ่าย
 • !! แถมฟรี ใบเสนอราคา
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบแจ้งหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบส่งของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ไฟล์ใบสำคัญจ่ายซื้อของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือยิมยอมขอใช้สถานที่ตั้ง
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่ารถแบบไม่มีค่าตอบแทน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่าบ้าน
 • !! แถมฟรี การปรึกษาวางแผนภาษีเบื้องต้น
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง
 • !! แถมฟรี คุมสินค้าคงเหลือ
 • !! แถมฟรี ไฟล์สรุปการบันทึกรับ – จ่าย
 • !! แถมฟรี ไฟล์ เอกสารสิ่งที่ต้องรู้&ต้องทำเมื่อเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(หจก.)
 • !! แถมฟรี ไฟล์แนะแนวทางการพัฒนามูลค่าเพิ่มต่อยอดสร้างธุรกิจยั้งยืน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาว่าจ้างงาน และสัญญารักษาความลับ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบรับวางบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์บิลเงินสด
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
 • !! แถมฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุม
  แถมฟรีกว่า 50 รายการ!!  ที่นี้ที่เดียว

ข้อดีของ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนกับเรา

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
 • เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานเปิดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน5
 • มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนมากกว่า 500 กิจการ
 • มีสำนักงานเป็นหลักแหล่งเชื่อถือได้ กล้าแสดงภาพถ่ายสำนักงาน และทีมงานจริง
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตลอดเวลา (คลิ๊ก ดูผลงานการให้บริการ)
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
 • จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เสี่ยงโดนสรรพากรตรวจสอบ 
 • ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า พร้อมให้คำแนะนำการวางแผนประหยัดภาษี

เราให้บริการรับปรึกษาจดทะเบียน
บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วน (หจก.)
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนบริษัทขนส่ง จดทะเบียนบริษัททัวร์

จดทะเบียนบริษัทขายของออนไลน์ จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว

และบริการที่รับปรึกษาจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ

 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน เหมาจ่าย 4,500 บาท (ปกติ 10,000)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เหมาจ่าย 9,000 บาท (ปกติ 12,000)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์ เหมาจ่าย 3,000 บาทต่อรายการ (ปกติ 5,000)
  • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
  • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งของสำนักงาน (ย้ายที่อยู่บริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ย้ายสาขา)
  • แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ
  • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
  • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมลดทุน
  • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์ / ยกเลิกการจดทะเบียน (ร้านค้า, บุคคลธรรมดา)
 • บริการรับปรึกษา ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระเสร็จบัญชี
 • บริการรับปรึกษา จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และชำระเสร็จบัญชี

มั่นใจได้! กว่า 500 บริษัท
ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และทำบัญชีกับเรา
One Stop Services
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี

 • คุ้มเกินราคา : เรารับจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ รับทำบัญชีราคาถูก แถมมีที่ปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
 • ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
 • ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
 • มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่า 500 บริษัท ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ เช่น
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขายออนไลน์ Facebook, Shopee, Lazada
  • รับทำบัญชี ธุรกิจให้บริการ
  • รับทำบัญชี ธุรกิจการผลิต
  • รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • รับทำบัญชี ธุรกิจขนส่ง โลจิสสติกส์

ข้อดี และ ข้อเสีย ระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วน (หจก.กับ บจก.) ต่างกันอย่างไร??


เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ
บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน รวมถึง บัญชี วางแผนภาษี (Tax Planning) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับคะ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้


ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart