บริการให้คำปรึกษา อื่นที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษา อื่นที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • บริการในคำปรึกษาทางเทคนิค ทางด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี การวางระบบบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาเสนอแนะกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการประหยัดภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  • บริการจัดอบรมทางบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน
  • การประเมินการลงทุน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

(Project Feasibility Study)

  • การสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการพยากรณ์ทางธุรกิจ

(Financial Modeling & Business Forecasting)

  • ที่ปรึกษาในการควบรวม และซื้อธุรกิจ (Mergers & Acquisitions)
  • การประเมินมูลค่าธุรกิจ (Business Valuation)

 

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ติดต่อเรา

0643746472, 0962895253
accprotax@gmail.com
Line : @accprotax

www.accprotax.com

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart