ที่ปรึกษาวางแผนภาษี (เชี่ยวชาญมากที่สุด)

ที่ปรึกษาวางแผนภาษี (เชี่ยวชาญมากที่สุด)

“ภาษี” ถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของธุรกิจ และ

ต้อง “เสียภาษี” สูงเกินไปจนรับไม่ไหว

ทำธุรกิจมีกำไร แต่ต้องสำรองเงินจ่ายเพื่อ “เสียภาษี” มากเกินไป

ปวดหัวกับการวางแผน ขาดที่ปรึกษาวางแผนภาษี อย่างมืออาชีพ

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีอากรมากที่สุด

โดยเราจะพ่วงบริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีให้กับทุกธุรกิจของลูกค้า เบื้องต้นเพื่อประหยัดภาษีมากที่สุด ตลอดจนมีการวางแผนภาษีเชิงลึก ทำให้ลูกค้ามีการวางแผนภาษีอย่างชาญฉลาด เปลี่ยนค่าใช้จ่ายทางภาษีให้เป็นเงินทุน และกำไรคืนสู่กิจการได้อย่างถูกต้อง

เป็นที่ปรึกษาบัญชีและภาษี เราให้บริการคำปรึกษาในด้านบัญชี และภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและไม่ต้องกังวัลเบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีที่ปรึกษาในเรื่องบัญชีและภาษี เพราะการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจไปโดยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของบัญชีและภาษี และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่ธุรกิจของท่าน

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart