ตรวจสอบเฉพาะกรณี

ตรวจสอบเฉพาะกรณี

คุณเคยรู้สึกท้อบ้างไหม?

กิจการกำไรดี แต่เงินไม่มี

หาจุดอ่อนของการทำธุรกิจไม่เคยเจอช่องโหว่ง เพราะ..

1. พนักงานฉ้อโกง ปกปิดความลับ ทุจริตเงินจากผลกำไรของบริษัท/หจก.!!

2. ฝ่ายจัดซื้อกับ Supplier ร่วมมือกันโกงเงิน เพื่อกินค่าคอมมิชชั่น!!

3. ทรัพย์สินบริษัท/หจก. สูญหาย ขาดการตรวจสอบเป็นระยะๆ!!

ตรวจสอบเฉพาะกรณี

  • ตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ ลดความรั่วไหล สูญเปล่าในองค์กร

บริการด้านการวางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบ ภายในซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ไม่พร้อมจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของลูกค้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินองค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ตรวจสอบกรณีทุจริต

เป็นการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ค้นพบข้อทุจริตดังกล่าวและลูกค้าสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax) รับตรวจสอบบัญชีเฉพาะบางประเด็นเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าต้องการ เช่น ตรวจสอบสถานะบริษัท (Due Diligence) ,ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของงบการเงิน เช่น

  • การแสดงรายการสินค้าคงเหลือ,
  • การตรวจสอบเส้นทางการเงิน (Cash monitoring)
  • การตรวจสอบการกู้ยืมเงิน และสัญญาซื้อขายต่างๆ
  • การตรวจสอบที่มาของรายได้
  • การตรวจสอบที่มาของค่าใช้จ่าย
  • การตรวจสอบอื่นๆ (ตามความต้องการของลูกค้า)
    เป็นต้น

 

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart