รับจดขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

รับจดขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

คุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ แต่

ต้องปวดหัวกับแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ใช้เวลามากเกินไป “ขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว”

การขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ไม่ครบถ้วน ทำให้…

1. ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่เดินหน้าได้ ขาดโอกาสคว้าผลกำไร!!

2. ต้นทุนเสียโอกาสที่มองไม่เห็น กับเวลาที่สูญเสียไป ในการสร้างผลกำไรวันนี้!!

3. ขาดที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยวางแผน ไม่ทันคู่แข่ง โดยแซงหน้า!!

4. ทำผิดกฏหมาย เสียค่าปรับอาญา ทำให้ขาดทุนโดยไม่จำเป็น!! 

บริการของ AccProTax บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด
  • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน สำหรับธุรกิจจริง ฟรี!!
  • มีคิดค่าบริการในการให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนอื่นๆ เพิ่มเต็ม, ไม่ครบวงจร
  • ตรวจสอบรายละเอียดวัตถุประสงค์ ก่อนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างละเอียด ตรงตามหน่วยงานราชการกำหนด
  • ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียด และมีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเต็มในการตรวจสอบ
  • ฟรี!! คอร์สเรียน “การวางแผนภาษีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด” อาจารย์สอนวางแผนภาษี มีคุณวุฒิการันตรีเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต” จากทางการ (8 ชั่วโมง)
  • ใช้ระยะเวลานานในการยื่นคำขอ, ไม่มีแนะนำคอร์สเรียน ให้ความรู้ แนะนำผู้ประกอบการ แต่อย่างใด
  • ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
  • ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น การวางแผนภาษี และบัญชีช่วยให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตน้อย ทำให้เคสไม่ผ่าน เสียเวลา
  • มีความเสี่ยง จะให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขก่อนยื่นจดทะเบียน โอกาสจดทะเบียนผ่าน 100% ไม่เสียเวลา
  • อาจยื่นจดทะเบียนให้ โดยโอกาสในการจดทะเบียนผ่านมีน้อย เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  AccProTax (แอคโปรแท็ค) พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมาก ที่ต้องการขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

บริการขอใบอนุญาตนำเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทั่วไป นำเที่ยวจากต่างประเทศ นำเที่ยวภายในประเทศ หรือนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่

AccProTax (แอคโปรแท็ค) รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ท่องเที่ยว ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ผู้ที่จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้นั้นจะต้องมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว”  เสียก่อน โดยไปยื่นขอใบอนุญาตได้ที่กรมการท่องเที่ยว

การจดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเลือกจดเป็นนิติบุคคล(บริษัท/หจก.) มากกว่า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และกรณีที่มีรายได้มากๆ การทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล+การจัดการวางแผนภาษีที่ดี จะช่วยลดภาระภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว
1. กรณี จดเป็นนิติบุคคล ต้องทำการ จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เรียบร้อยเสียก่อน ที่สำคัญ ต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุว่า “ประกอบธุรกิจบริการการนำเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
2. ทำกรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว
3. เตรียมเอกสาร ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมีเยอะมาก เช่น แบบคำขอ(สธก.๒), สำเนากรมธรรม์ประกันภัย, เอกสารเกี่ยวกับบริษัท(หนังสือรับรอง บอจ.2,3,4,5 ฯลฯ), แผนที่, รูปถ่ายสำนักงาน ฯลฯ
4. ยื่นจดผ่านออนไลน์ โดยอาจจะส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเสียก่อน
5. หากเอกสารไม่ติดอะไร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาให้นำเอกสารตัวจริงไปยื่นขอใบอนุญาตที่กรมการท่องเที่ยว

หากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น

AccProTax (แอคโปรแท็ค) ยินดีให้คำปรึกษา และรับจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน จนได้รับใบอนุญาต

ปรึกษาเรา แอคโปรแท็ค (AccProTax)

ดูแลแแทนคุณ เพื่อ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว อย่างถูกต้อง

ก่อนธุรกิจคุณจะพลาดโอกาสสร้างผลกำไร สูญเสียโอกาส

ฟรี! คู่มือภาษี และ ฟรี! คอร์สเรียน “วางแผนภาษีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด”

สอนโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต” (CPA)

สำหรับลูกค้า ขอใบอนุญาตนำเที่ยว

ที่นี้ทีเดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ

มูลค่ารวม ฿12,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)

แถม ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

โทรติดต่อเรา วันนี้!!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ประโยชน์ของการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

การประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มจากการใช้บริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แต่ถ้าท่านดำเนินธุรกิจนำท่องเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว แต่ยังให้บริการกับนักท่องเที่ยวจะถือว่ามีความผิด

บทลงโทษกรณีไม่ขอใบอนุญาต

กรณีประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจะต้องยื่นเอกสารขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตั้งอยู่

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวมีอายุกี่ปี?

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวก่อนให้บริการกับนักท่องเที่ยว หรือขอใบอนุญาตแล้วจะต้องต่อใบอนุญาตเพราะมีอายุ 2 ปี

ข้อควรปฏิบัติหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

– ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอายุ 2 ปี โดยผู้ประกอบการต้องต่อใบอนุญาต ดังนี้

1) ชำระค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,000 บาท ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและแบบนิติบุคคล

2) ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 1,000 บาท ทุกๆ 2 ปี

– ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจนำเที่ยว เช่น เปลี่ยนชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

หลักการขอ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในนามบุคคลธรรมดา 

หลักการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการในนามบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามบุคคลธรรมดา

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

– มีสัญชาติไทย

– มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ/คนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ

– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์

– ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ในช่วงที่ยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

เอกสารการจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว 

– แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธณรมดา (สธก.1)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอรับใบอนุญาต

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

– รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน ประกอบด้วย

1) รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร)

2) รูปถ่ายด้านในสำนักงานอย่างละ 2 รูป (แบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4×6 นิ้ว)

– แผนที่ตั้งสำนักงาน ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวลงลายมือชื่อ

– หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน

– หนังสือมอบอำนาจผู้ขอรับใบอนุญาตลงลายมือชื่อ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ

– เงินหลักประกันการปะกอบธุรกิจนำเที่ยว ประกอบด้วย

1) กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร (ตามแบบที่กำหนด)

2) กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยว (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็คให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อธนาคาร 1 ฉบับ)

– ใบนำส่งหลักประกันจำนวน 2 แผ่น ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวลงลายมือชื่อ

– ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

หลักการขอ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในนามนิติบุคคล

หลักการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามนิติบุคคล

– เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

– ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

– บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่า 51% ต้องเป็นของบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

– กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ไม่อยู่ระหว่างโดนพักใบอนุญาตหรือโดนเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อน  

เอกสารการจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว 

– แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก.2)

–  หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน และที่อยู่ของสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับระชุมผู้ถือหุ้นปัจจุบันรับรองโดยการทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน

– หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน

– ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท (กรณีไม่มีข้อบังคับ) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน   

– รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หส.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

1) รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร)

2) รูปถ่านด้านในสำนนักงาน อย่างละ 2 รูป (แบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4×6 นิ้ว)

– แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

– หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน

– สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

– หนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ติดต่อเรา

0643746472, 0962895253
accprotax@gmail.com
Line : @accprotax

www.accprotax.com

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart