9 เคล็กลับการทำธุรกิจที่ลดหย่อนภาษีมากที่สุด

9 เคล็กลับการทำธุรกิจที่ลดหย่อนภาษีมากที่สุด

9 เคล็กลับการทำธุรกิจที่ลดหย่อนภาษีมากที่สุด

1. การบริหารจัดการบัญชีอย่างเหมาะสม

ต้องมีการจัดทำบัญชีให้ครบทุกเรื่องในรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด อย่ามองข้ามการทำต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ค่าทำบัญชี ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ เพื่อประหยัดภาษี ซึ่งในบางครั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนนี้อาจสูงกว่าภาษีที่จะประหยัดก็เป็นได้ ฉะนั้นการทำบัญชีให้ชัดเจนและรับรองให้ชัดเจนและรับรองโดยบัญชี พร้อมนำส่งภาษีถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

2. ปรึกษานักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ

การลดภาษีสำหรับ SME สามารถทำได้หลายวิธีซึ่งตัวผู้ประกอบการเองอาจจะไม่รู้ทั้งหมดเท่ากับนักบัญชีที่คว่ำหวอดอยู่ในเรื่องราวภาษีธุรกิจมานาน หากเลือกปรึกษานักบัญชีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เราอาจมองเห็ฯวิธีการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาอย่างที่เราคาดไม่ถึง

3. จัดตั้งประเภทธุรกิจให้ชัดเจน

การเลือกจัดตั้งธุรกิจสำหรับ SME นั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราจะทำธุรกิจแบบใดเพราะหากเราระบุไม่ชัดเจนจะทำให้การจัดเก็บภาษีคลุมเครือตามได้วย และการพิจารณาเก็บภาษีอาจเกิดการตีความไม่ตรงตามธุรกิจ ทำให้อาจเสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็น

4. ผุ้ประกอบการต้องเลือกรูปแบบการหักภาษีให้ถูกต้อง

ปกติเลือกรูปแบบการหักภาษีสำหรับธุรกิจ ทางกรมสรรพากรจะมีให้เลือกสองแบบ คือ การหักตามความเป็นจริง และหักแบบเหมาจ่ายสำหรับสำหรับการหักตามความเป็นจริงมีความซับซ็อนกว่า เนื่องจากต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน แต่ก็สามารถหักลดหย่อนในเรื่องเล็กน้อยได้จำนวนมาก แต่ในสวนของการหักแบบเหมาจ่ายก็จะสะดวกกว่า เพราะไม่ต้องคอยเก็บบิลยิบย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจของผู้ประกอบการเอง

5. ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

ผุ้ประกอบการหลายคนอาจไม่รู้ว่าบางอย่างสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายต่างๆหากเรายอมสละเวาลาซักเล็กน้อยเพื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกพอสมควร

6. หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการลงทุน

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลบางประเภทสามารถหักลดหย่อนภีได้ด้วยการลงทุน หรือซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ เช่น บุคคลธรรมดาก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนประเภท LTF หรือ RMF มาหักลดหย่อนภาษีได้ หากศึกษษมากพอจะพบช่องทางประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายทาง สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถนำหน่วยลงทุนมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายระบประจำปี

7. ซื้อประกนลดหย่อนภาษีได้

หากผู้ประกอบการซื้อประกันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบุติภัย โดยนำมาทำเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยประกันบางประเภทสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100% นอกจากนี้ในส่วนของประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาสภัย ประกันอัคคีภัย ประกันภัยพิบัติ ผู้ประกอบการสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการดำเนินงาน และนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

8. ซื้อกิจการอื่น  เทกโอเวอร์กิจการน่าสนใจ

การซื้อกิจการอื่น หรือการเทกโอเวอร์กิจการที่น่าสนใจเอามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจการขแงเรา ผลจากการซื้อกิจกรอื่นจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา แต่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษ๊ได้ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้ถึง 2 ต่อ นั่นคือทั้งกิจการใหม่พร้อมทั้งลดหย่อนภาษีไปในตัว

9. ศึกษาแนวทางการลดหย่อนภาษีอยุ่เสมอ

เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประการทุกคนไม่ควรมองข้าม การศึกษาเรื่องภาษีอยู่ตลอดเวลา คอยติดตามข่าวสารด้านภาษี จะทำให้ทราบถึงช่องทางการลดหย่อนภาษีมากขึ้น เพราะทางกรมสรรพากรมักจะมีมาตารการลดหย่อนภาษีต่างๆ ออกมาเป็นประจำหากผู้ประกอบการไม่ได้ศึกษาเอาไว้ก็เท่ากับเราเสียสิทธิไปอย่างน่าเสียดาย

 

อ้างอิง : 9 เคล็ดลับการทำธุรกิจที่ลดหย่อนภาษี มากที่สุด – Themonkiii

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart