9 ข้อที่ควรรู้ก่อนวางแผนภาษีสำหรับคน ขายของออนไลน์

9 ข้อที่ควรรู้ก่อนวางแผนภาษีสำหรับคน ขายของออนไลน์

 

9 ข้อที่ควรรู้ก่อนวางแผนภาษีสำหรับคน ขายของออนไลน์

  1. เราทำอะไร

ลองอธิบายตัวเองก่อนว่า ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เช่น ขายของออนไลน์ ประเภทของใช้ในบ้าน (สินค้า) โดยรับสินค้ามาจากจีน (คู่ค้า) เพื่อขายให้กับแม่บ้านที่ต้องการของดีราคาถูก (กลุ่มเป้าหมาย) จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

  1. เรามีรายได้ทางไหน

พอเรากำหนดภาพที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจะเห็นเส้นทางการเงิน (รายรับ) ของเราว่าเรารับเงินจากลูกค้าแบบไหนรับเป็นแบบใด (เงินสด เงินโอน เช็ค บัตรเครดิต เก็บเงินปลายทาง) และแต่ละทางมีความเสี่ยงแบบไหนบ้าง เพื่อให้เห็นภาพของที่มารายได้ต่อ
3. เรามีต้นทุนอะไรบ้าง

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรานั้นมีอะไรบ้าง เช่น  สินค้าที่นำมาขาย มีต้นทุนเก็บรักษา (สโตร์) ค่าขนส่ง ค่าแพ็กของ ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายให้กับแพลตฟอร์มที่เราขายอยู่ ไปจนถึงต้นทุนอื่นๆ เช่น พนักงาน หรือ การเปลี่ยนคืนสินค้า ถ้าระบุตรงนี้ชัด เราจะเห็นต้นทุนที่ชัดเจน และทำให้เราไปต่อได้

  1. เรามีกำไรที่น่าพอใจไหม

จากการคำนวณกำไรใน 3 ข้อที่ผ่านมา ถ้าหากกำไรที่เราได้รับนั้นยังไม่น่าพอใจ เราคงต้องถามตัวเองว่า เราจะสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายอย่างไรดี ไปจนถึงการทำธุรกิจต่อดีไหม เพราะกำไรที่ว่านี้ยังไม่ได้คิดภาษีที่เกี่ยวข้องเลย ดังนั้นถ้าหากกำไรที่ได้รับไม่เป็นที่น่าพอใจ การแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆ จะได้ไม่ทำให้เราเสียเวลาไปกับการทำธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างคุณค่าหรือไปต่อได้ในอนาคต

  1. เรามีกระแสเงินสดหมุนเวียนไหม

จากการรับเงินจากลูกค้า และการจ่ายต้นทุนต่างๆ ให้กับคู่ค้า ถ้าหากลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมดู เราจะรู้ว่ากระแสเงินสดหมุนเวียนที่เราต้องการต้องมีเท่าไร และจากการทำธุรกิจนี้ต้องมีเงินเท่าไรเพื่อให้อยู่ล่วงหน้าต่อไปได้ เพราะกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ในยุคนี้

  1. เราจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไร

ถ้าหากกระแสเงินสดดี กำไรน่าพอใจ สิ่งที่เราต้องแยกออกมาให้ชัดคือ การจัดการเงินส่วนตัวกับธุรกิจ นั่นคือ เราจะแบ่งกำไรออกมาใช้ส่วนตัวเดือนละเท่าไร (ตรงนี้สำคัญมาก) และเงินที่อยู่ในธุรกิจจะเป็นเท่าไร เพื่อไม่ให้การใช้เงินส่วนตัวปนกับเงินที่สำรองไว้ใช้สำหรับธุรกิจเพราะอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต

  1. เราทำบัญชีด้วยอะไร

จะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือ ข้อมูลนั่นเองดังนั้นการทำบัญชีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเอามาพิจารณา เราต้องทำบัญชีเองหรือไม่ เราทำบัญชีด้วยโปรแกรมอะไร บันทึกแบบไหน ข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ มีเพียงพอไหม และต้องมีการจ่ายต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า ดังนั้นถ้าเราทำข้อมูลดี มันจะเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการภาษีในอนาคตเหมือนกัน

  1. เรามองอนาคตธุรกิจแบบไหน

จะเห็นว่าทั้งหมดที่เล่ามาไม่เอ่ยถึงเรื่องของรูปแบบธุรกิจว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเลย เนื่องจากมองว่าทุกคนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ การขายของออนไลน์ นั้น มักจะเริ่มจากการทำด้วยตัวเอง (บุคคลธรรมดา) ก่อน ดังนั้นการมองภาพของธุรกิจเมื่อมีข้อมูลที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้เรามองต่อได้ว่า เราควรจดบริษัทหรือเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลในอนาคตไหม โดยไม่ใช่มองแค่ประเด็นภาษี แต่มองถึงการจัดการทุกอย่างที่พูดมา รวมถึงโครงสร้างของธุรกิจอีกด้วย

  1. เราต้องจัดการอะไรทางกฎหมายบ้าง

เราต้องมีการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ก่อนจะไปเริ่มต้นเรื่องภาษีดังนั้นควรศึกษาเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ) รวมถึงการขึ้นทะเบียนต่างๆ สำหรับสินค้าที่เราขาย (ถ้ามี) เพื่อให้สุดท้ายแล้วเราจะได้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

โดยสรุปทั้ง 9 ข้อที่ว่ามานี้ ยังไม่พูดถึงเรื่องภาษีเกี่ยวกับการขายของออนไลน์เลย แค่ต้องการให้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียก่อน พื่อที่เราจะได้มีข้อมูลครบในการตัดสินใจ และจัดการธุรกิจให้ได้ดีเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราจะอยู่รอดต่อไป

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 9 ข้อที่ควรรู้ก่อนวางแผนภาษีสำหรับคน ขายของออนไลน์

อ้างอิง : https://flowaccount.com/blog/online-business/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart