7 สิ่งที่ไม่ควรเชื่อจากสำนักงานบัญชีที่ไม่หวังดี

7 สิ่งที่ไม่ควรเชื่อจากสำนักงานบัญชีที่ไม่หวังดี

7 สิ่งที่ไม่ควรเชื่อจากสำนักงานบัญชีที่ไม่หวังดี

  1. กำไรเยอะปรับสต๊อกปลายงวดไปเลยสรรพากรไม่รู้

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือปลายงวดสามารถช่วยทำให้กำไรของกิจการลดลงจริง

ค้นทุนสินค้าขาย = สินค้าคเหลือต้นงวด + ซื้อ -สินค้าคงเหลือปลายงวด

จากสมการจะพบว่ายิ่งสินค้าคงเหลือปลายงวดน้อยมากเท่าไหร่ ต้นทุนสินค้าขายก็จะสูงขึ้นตาม เมื่อต้นทุนขายสูงขึ้นจะทำให้กำไรเพื่อไปคำนวณภาษีของกิจการน้อยลง

การปรับสินค้าคงเหลือเพื่อลดกำไรไม่ฝวช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะสินค้าปลายงวดปีนี้จะกลายเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดในปีหน้าทำให้ปีถัดไปต้นทุนสินค้าขายจะน้อยกว่าปกติ(เพราะเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว) และการตกแต่งสินค้าคงเหลือถ้ากรมสรรพากรตรวจพบก็จะโดนปรับอย่างมหาศาล

  1. Make เงินเดือนกรรมการไม่ยื่นภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1ก รอด

พนักงานบัญชีให้เหตุผลว่าบันทึกเงินเดือนกรรมการ แต่ไม่ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะไม่มีข้อมูลรายได้กรรมการในระบบกรมสรรพากร กรรมการไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีก็ได้

  1. ค่าน้ำมันรถเก๋งขอคืนภาษีซื้อไม่ได้ให้บอกกเด็กปั้มเขียนใบเสร็จว่า เติมใส่ถัง ก็จะใช้ได้

ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

กรณีดังกล่าวให้ใช้บังคับสำหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำหรับรถยนต์ดังกล่าว

  1. เอกสารไม่ใช่ใบกำกับถาษี ไม่สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้

กรมสรรพากรไม่เคยบอกว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต้องเป็นใบกำกับษีเท่านั้น เอกสารที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ขอแค่เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ก็พอ

  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
  • สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับเงินคือใคร
  • กิจการเป็นผู้จ่ายเงินไปจริง

เอกสารที่ไม่ใช่ใบกำหับภาษีเราแค่ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้เท่านั้น แต่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

  1. ทำธุรกิจขาดทุนไม่ได้

คำขู่จากสำนักงานบัญชีที่เรามีกจะได้ยิน แม้เศรษฐกิจแย่ ยอดขายตก แต่ห้ามส่งงบการเงินว่าบริษัทขาดทุนไม่งั้นจะโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชี ในความเป็นจริงกรมสรรพากรให้กิจการจัดทำบัญชีชุดเดียว ถ้าผลประกอบการขาดทุน ก็สามารถนำผลขาดทุนสะสมยกไปใช้ในปีถัดไปได้ถึง 5 รอบบัญชี

  1. กำไรเยอะซื้อใบกำกับภาษีกับสำนักงานบัญชีได้ เพราะสำนักงานบัญชีดูแลผู้ขายบิลให้ยื่นรายการขายบิลเข้าไปในรายงานภาษีขายเอง

หลายคนเข้าใจผิดว่าซื้อใบกำกับภาษีแต่ผู้ขายยื่นรายการใบกำกับดังกล่าวเข้าไปในรายงานภาษีขายจะไม่ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม ไม่มีการจ่ายเงินจริง ไม่ได้ซื้อสินค้ากันจริง = ใบกำกับภาษีปลอม

  1. เรียกเก็บเงินค่าปิดงบกลางปีและค่าผู้สอบบัญชีสำหรับยื่นภาษีกลางปี

บริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ยื่นภาษีครึ่งปีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสูทธิทั้งปีในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) จึงไม่ต้องปิดงบการเงินจริง และไม่ต้องมีผู้สอบตรวจสอบลัญชีเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน แค่ประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปีก็พอ

อ้างอิง : 7 สิ่งที่ไม่ควรเชื่อจากสำนักงานบัญชีที่ไม่หวังดี | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart