6.3 9 7 10 ตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT) รู้ไว้ไม่สับสน

6.3 9 7 10 ตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT) รู้ไว้ไม่สับสน

เราอาจจะเคยได้ยินคำถามหรือข้อสงสัยทุกครั้งที่มีข่าวปรับลด ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เช่น ทราบหรือยังว่ารัฐบาลประกาศลดอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือ 6.3% แล้วนะ แต่ปีถัดไปจากปีหน้าจะขึ้นมาเป็น 9% ? แบบนี้ เป็นต้น จึงทำให้เกิดคำถามอยู่เสมอว่าตกลงแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงจาก 7% เหลือ 6.3% ใช่หรือไม่ ?

            ความจริงแล้วอัตรา 6.3% นั้น เป็นอัตราภาษีที่่ได้มีการประกาศปรับลดลงมาเป็นครั้ง ๆ จากอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของบ้านเราที่กำหนดไว้ในอัตรา 10% (9% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก 1.0% เป็นภาษีท้องถิ่น)

            โดยใน 6.3% นี้ เรายังจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีกในอัตรา 1/9 ของอัตรา 6.3% ด้วยเช่นกัน ดังนั้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ว่าลดเหลือ 6.3% เมื่อบวกรวมกับภาษีท้องถิ่นเข้าไปอีก 1/9 ของอัตรานั้น ซึ่งเท่ากับ 0.7% ก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บทั้งหมดในอัตรา 7% เท่าเดิมนั่นเอง

            ในประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปกติจะระบุถึงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของปีต่อไปด้วย กล่าวคือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ประกาศปรับลดในรอบปีนี้แล้ว หากไม่มีการประกาศปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่อีก ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะปรับเพิ่มไปเป็น 9.0% ซึ่งอัตรา 9.0% ดังกล่าวนี้ก็เช่นกัน เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่น 1/9 ซึ่งเท่ากับ 1.0% ก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 10%

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/90847

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart