6 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย

6 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย

1. ค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1%

ทุกๆ ครั้งที่มีการขายของและขนส่ง โดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น การใช้บริการขนส่งของ Kerry สามารถหัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง 1% ได้

2. ค่าโฆษณา หัก ณ ที่จ่าย 2%

การโฆษณาสินค้าตามสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านเอเจนซี บริษัทรับโฆษณา เพื่อช่วย “ประกาศ” ให้แบรนด์หรือสินค้าเป็นที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

3. ค่าบริการหรือจ้างทำของ หัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการ เช่น การจ้างทำของ , จ้างเขียนโปรแกรม , จ้างออกแบบ , จ้างทำบัญชี เป็นต้น

4. ค่าเช่า (รถ , บ้าน) หัก ณ ที่จ่าย 5%

หากกิจการมีการเช่ารถ และบ้านต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้ง 5%

5. เงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย 10%

หากเจ้าของธุรกิจที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายไว้ 10% หากได้ทำการหักไว้แล้วจะไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาอีก ถือเป็น Final Tax

6. โอนเงินไปต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่าย 15%

เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินไปให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ และมิได้เข้ามาประกอบกิจการในไทย ต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 15%

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 6 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2624659317756427

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart