5 เหตุผลทำไมกรมสรรพากรถึงมีนโยบายให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว

5 เหตุผลทำไมกรมสรรพากรถึงมีนโยบายให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว

  1. เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และยกระดับให้ SMEs มีมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นสากลมากขึ้น
  2. ทำให้เจ้าของกิจการ SMEs รับรู้สุขภาพ ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการของตนเอง
  3. เมื่อเจ้าของกิจการนำเอาบัญชีที่ไม่ถูกต้องไปขอยื่นกู้เงิน ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจลังเลใจไม่ปล่อยกู้ ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
  4. หากกิจการมีปัญหา เจ้าของอาจไม่กล้าเข้าไปขอคำปรึกษากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพราะตนเองปกปิดและหมกเม็ดเอาไว้เยอะ
  5. รัฐฯ สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการเป็นไปตามจริง รัฐฯ สามารถทราบตัวเลขความแข็งแกร่งของ SMEs ได้เลย หากมีการปิดบังข้อมูลบัญชี รัฐเองก็ไม่อาจนำข้อมูลไปใช้ กำหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 เหตุผลทำไมกรมสรรพากรถึงมีนโยบายให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3933:5-เหตุผลทำไมกรมสรรพากรถึงมีนโยบายให้ผู้ประกอบการ-smes-จัดทำบัญชีชุดเดียว&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart