5 เรื่องที่ต้องเข้าใจ ในการทำธุรกิจ ยุค COVID -19

 5 เรื่องที่ต้องเข้าใจ ในการทำธุรกิจ ยุค COVID -19

5 เรื่องที่ต้องเข้าใจ ในการทำธุรกิจ ยุค COVID -19

1.เงินสด 

เจ้าของกิจการจะต้องรู้ว่าเงินสดในบัญชีที่เรามี มีเหลืออยู่เท่าไหร่ เราต้องกลับไปตรวจสอบ Credit line หรือเรียกง่ายๆว่า วงเงินกู้ วงเงิน OD ที่สถาบันการเงินอนุมัติให้เราสามารถเบิกใช้ได้ เอาเงินสดที่อยู่ในธนาคาร เงินสดในมือ และ Credit Line มารวมกัน สำรวงเงินสดของเราว่าเหลืออยู่เท่าไหร่

2.ลูกหนี้

หลากหลายธุรกิจก็เกิดอาการติดขัด ลูกหนี้จะกลายเป็นคนสำคัญของเรา ต้องมีรายงานลูกหนี้ ต้องมี List ของลูกหนี้แต่ละราย ที่เราวางบิลไป ส่งใบแจ้งหนี้ไป ส่งของไป มีอยู่เท่าไหร่ที่ยังไม่ชำระ ต้องมีการ Update อยู่ตลอด ส่วนรายที่ค้างนาน เราต้องมีกระบวนการติดตาม แต่ในช่วงนี้เราก็ต้องติดตามด้วยความเข้าใจ มีการปรึกษาพูดคุยทำให้สามารถอยู่กันได้แบบ Win Win ในช่วงนี้

3.เจ้าหนี้

คนสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงก็คือ Suppier หรือคนที่ให้เราเช่าสถานที่ หรือพนักงานของเรา เหล่านี้เรียกว่า รายจ่ายที่เราต้องดูแลนะคะ  เราต้องแบ่งก่อนรายจ่ายไหนที่เป็น Fixed cost รายจ่ายไหนที่เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราขายสินค้า หรือเราเริ่มให้บริการนะคะ เราเอาสิ่งเหล่านี้มา List ว่าเรามีเจ้าหนี้คงค้างอยู่เท่าไหร่และต้องจ่ายเมื่อไหร่

4.สินค้า

หลายๆธุรกิจ มีการวางแผนเมื่อปีที่แล้วว่า เราจะทำ Grand Sale เราจะทำ Promotion ช่วงปลายปี แต่ถ้าติดขัดในเรื่องของ COVID – 19 มีการงดจัดกิจกรรมหลายๆที่ทำให้สินค้าค้างอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นต้นปีในช่วง COVID นี้ เราต้องมาสำรวจสินค้าของเราว่าสินค้าประเภทไหนยังสามารถขายได้ สินค้าแบบที่สองคือสินค้าที่ค้างนาน หรือสินค้าที่เราจะเตรียมจัด Promotion แต่เรายังไม่ได้ขายนะคะ เราต้องวางแผนในการจัดการสินค้า ไม่งั้นเงินทุนเราจะจม เราต้องเอาสินค้าเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสด เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ อาจจะเอาสินค้าหลายๆชิ้น หลายๆแบบมาจัดเป็นแพ็คเกจ จัดเป็น Promotion หรือนำไปขายบนช่องทางออนไลน์ บน Platform ต่างๆนะคะ จัด Promotion เพื่อดึงเงินสดกลับมาใช้ในการบริหารธุรกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเราไม่ทำเงินทุนเราจะจม

5.แผนการเงิน

นำ 4 ข้อที่กล่าวมา (เงินสด / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / สินค้า) มาเรียงกัน เราเรียกว่า “แผนการเงิน” เอาเงินสดตั้งต้น + ด้วยรายได้ซึ่งเราจะได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ และเรียกเก็บหนี้ หักด้วยรายจ่าย จากการที่เราต้องจ่ายค่าสินค้า จ่ายค่าเช่า จ่ายเงินเดือนพนักงาน ต่างๆออกไปแล้วเรียงกันดูเป็นช่วงเวลา

อ้างอิง : https://www.accrevo.com/articles/item/75

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart