5 ประโยชน์การทำระบบบริหารเงินสด

5 ประโยชน์การทำระบบบริหารเงินสด

5 ประโยชน์การทำระบบบริหารเงินสด

การบริหารเงินสดที่ดีนั้น จะช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องในการใช้จ่าย หรือการลงทุนที่มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถทำให้กิจการนั้นสามารถเติบโตได้กว่าเดิม และช่วยให้มีระบบการจ่ายที่ดีมากยิ่งขึ้น

  1. ช่วยตรวจสอบเงินสดรับ-จ่ายของกิจการ
  2. ช่วยคุมสภาพคล่องของเงินสดในกิจการ
  3. ตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
  4. ช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการชำระหนี้ การจ่ายปันผล
  5. ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2660320177523674/2660319044190454 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart