5 ข้อผิดพลาดถ้าหากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจ

5 ข้อผิดพลาดถ้าหากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจ

5 ข้อผิดพลาดถ้าหากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจ

  1. ใส่ใจเรื่องของการเสียภาษีมากเกินไป

ปัญหาแรกของการวางแผนภาษี คือ การใส่ใจในเรื่องของการเสียภาษีมากเกินไป คำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงการมุ่งมั่นตั้งใจเสียภาษีของเจ้าของกิจการเป็นการใส่ใจวิธีการหลบหลีกหลีกเลี่ยงและหลีกหนีภาษี รวมถึงสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองประหยัดภาษีได้มากที่สุด จนทำให้ลืมคิดไปว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ คือ การทำบัญชีที่ถูกต้องต่างหาก

  1. ไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี

ปัญหาถัดมา คือ การที่เจ้าของธุรกิจมักจะมองไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี เพราะการที่รู้เรื่องของบัญชีนั้นจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถไปได้ไวขึ้น และเติบโตได้มากยิ่งขึ้นจากความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

  1. ไม่สนใจคุณภาพของงานบัญชี

เมื่อไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชีจากข้อสองแล้ว ข้อผิดพลาดต่อมาที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เลือกทำคือ การไม่สนใจคุณภาพของงานบัญชี จะดีไม่ดีไม่สน ขอให้ค่าทำบัญชีถูกและประหยัดที่สุดเป็นพอ เพราะไหนๆก็ไม่รู้เรื่องบัญชีอยู่แล้ว จ่

  1. ทำบัญชีสองชุด

อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงกว่าข้อ 2 และ 3 นั่น ชุดนึงไว้ส่งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการตกแต่งให้สวยงามไม่มีรายการผิดปกติ จะได้เสียภาษีน้อยๆ  ส่วนอีกชุดนั้นทำตามจริง เอาไว้ใช้ตรวจสอบดูทุกอย่างของกิจการายไปอย่างเดียวก็จบทันที

  1. สนใจเรื่องกระแสเงินสดมากกว่าวิเคราะห์การผลดำเนินการ

ข้อสุดท้าย คือ เรื่องการบริหารกระแสเงินสดมากกว่าผลดำเนินการจริงอยู่ที่ว่ากระแสเงินสดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจ บางธุรกิจขายดีแต่จัดการกระแสเงินสดไม่ดีก็อาจจะพังจนเลิกกิจการได้เลย แต่สำหรับเรื่องของภาษีธุรกิจแล้ว เราต้องไม่ลืมสนใจเรื่องของผลการดำเนินกิจการด้วย เพราะผลดำเนินกิจการที่ถูกต้องนั้นจะบอกว่าเรากำลังได้ “กำไร” หรือ “ขาดทุน” เพื่อให้เราได้ “ปรับปรุง” และ “แก้ไข” ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ เพราะนอกจากธุรกิจที่ขายดีจนเจ็งแล้ว ก็มีธุรกิจที่มีเงินสดหมุนตลอดเวลาแต่ขาดทุนอยู่เหมือนกัน

อ้างอิง : 5 ข้อผิดพลาด!! ถ้าหากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจ (aommoney.com) 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart