4 วิธียอดฮิตของการยื่นภาษี

4 วิธียอดฮิตของการยื่นภาษี

4 วิธียอดฮิตของการยื่นภาษี

1.ยื่นภาษีออนไลน์

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแค่เข้าเว็บไซคืของกรมสรรพากร www.rd.go.th หน้าแรกก็จะมีปุ่ม ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ก็เข้าไปทำตามขั้นตอนได้เลย แต่วิธีนี้เหมากับคนที่มรายได้ไม่ซับซ้อน เช่น มีรายได้40(1) หรือ 40(2) เท่านั้น แบบไม่ต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมเยอะแค่ใบทวิ 50 จากนายจ้าง แล้วก็เอกสารลดหย่อนต่างๆเท่านั้น

2.ยื่นภาษีที่สรรพากร

คือการที่เราเตรียมเอกสารทุกอย่างแล้วไปที่กรมสรรพากรใกล้บ้านเอาไปให้เจ้าหน้าที่ทำเลย เวลาเอกสารผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้เราจัดการได้ทันทีไม่ต้องรอส่งเมลไปมา กว่าเราจะได้ภาษีคืนกว่าจะเสร็จกินเสลาไปหลายอาทิตย์

3.ยื่นภาษีทางไปรษณีย์

วิธีนี้สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยุ่ในกรุงเทพเท่านั้นโดยยื่น ภงด.90 หรือ 91 แล้วถ้าต้องชำระเพิ่มต้องเป็น เช็ค หรือ ธนาณัติ เท่านั้น

4.ยื่นภาษีที่ธนาคาร

วิธีนี้เราสามารถไปได้ที่ ธนาคาร ทุกที่เลยโดยที่เราจะต้องเตรียม ภงด.90หรือ 91 ไปยื่นได้เลยแต่ยกเว้น ธนาคารกรุงไทย ที่จะสะดวกหน่อย คือเราไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารไป ทางธนาคารมีข้อมูลภาษีอยู่แล้ว ก็แค่เตรียมเงินไปจ่ายเนื่องจากเป็นธนาคารที่กรมสรรพากรใช้บริการอยู่แล้วธนาคารเค้าจะมีข้อมูลในหกรณีที่ต้องชำระเพิ่มแต่ต้องจ่ายเต็มจำนวน

อ้างอิง : 5 วิธียอดฮิตของการ “ยื่นภาษี” – Money Buffalo

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart