4 ขั้นตอนจดทะเบียนการค้าสำหรับร้านค้ามือใหม่

4 ขั้นตอนจดทะเบียนการค้าสำหรับร้านค้ามือใหม่

1. ใครมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการค้าบ้าง?

ก่อนอื่นเราลองมาสำรวจกันก่อนว่าร้านค้าหรือธุรกิจของเรา อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนการค้าหรือเปล่า โดยทางกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ไว้ 5 ประเภท คือ

 1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

ส่วนการจดทะเบียนการค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ มี 4 ประเภท คือ

 1. ผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเชียลมีเดียและแอพพลิเคชั่น
 2. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
 3. ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)
 4. ผู้ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

จากข้อมูลเราจะเห็นว่าการจดทะเบียนการค้านั้นครอบคลุมถึงธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีหน้าร้านค้าของตัวเอง บริษัท นิติบุคคล หรือแม้แต่การขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้า

 1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) หรือหากมีเว็บไซต์ให้แนบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ด้วย
 2. สำเนาบัตรประจำตัว
  • กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 4. หนังสือชี้แจง (สำหรับร้านค้าที่เปิดมานานแล้ว และไม่ได้ยื่นจดทะเบียนการค้านับตั้งแต่ 30 วันหลังเปิดร้าน)

 

3. สถานที่ยื่นจดทะเบียนการค้า

 1. ผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน สำนักงาน บริษัท หรือสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าที่สำนักงานเขต 50 เขต โดยเราต้องยื่นจดทะเบียนการค้าในเขตที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่เท่านั้น หรือยื่นที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 2. ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจตั้งอยู่จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าที่เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่

 

4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า

มาถึงขั้นตอนที่หลายคนสงสัยว่าการจดทะเบียนการค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรหรือไม่ คำตอบก็คือ “ต้องชำระค่าธรรมเนียม” ส่วนจะมีรายการอะไรที่เราต้องจ่ายบ้าง ลองมาดูกัน

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
 3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
 6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท

หลังจากเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นคำร้องจดทะเบียนการค้าที่ฝ่ายปกครองตามเขตท้องที่ที่ร้านค้าของเราตั้งอยู่ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เพียงเท่านี้ร้านของเราก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนใครที่เปิดร้านออนไลน์ก็อาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมคือการขอเครื่องหมาย Trustmark หรือ เครื่องหมาย DBD Registered มาแปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง

 

วิธีขอเครื่องหมาย DBD Registered

เราสามารถขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยการส่งเอกสารมาที่อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973

เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registered

 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
 2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
 3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม
 4. เอกสารอื่น (ถ้ามี)
  • ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย
  • ใบแสดงลิขสิทธิ์
  • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=946

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าก็มีเพียงเท่านี้ ความจริงแล้วการจดทะเบียนการค้านั้นไม่ยากเลย เราแค่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระบบเท่านั้น แต่สำหรับใครที่ไม่ว่างไปดำเนินการจดทะเบียนการค้าด้วยตัวเองเพราะต้องเดินเรื่องในวันและเวลาราชการ หรือกลัวว่าจะพลาดเอกสารสำคัญตรงไหนไป ลองมาใช้บริการฟรีแลนซ์จาก https://fastwork.co/commercial-registration เพื่อลดความยุ่งยากแถมยังประหยัดเวลาและสะดวกกว่ากัน เพียงเท่านี้พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจดทะเบียนการค้าด้วยตัวเองแล้วจ้า

 

อ้างอิง : https://prachatai.com/advertorial/fastwork-co

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart