2 ความเข้าใจผิดเรื่องขยายเวลายื่นภาษี

2 ความเข้าใจผิดเรื่องขยายเวลายื่นภาษี

1. การขยายเวลาที่ให้นั้น

ขยายเฉพาะการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้นทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่ายโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคธรรมดาถ้าใครยื่นแบบกระดาษจะไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เหมือนเดิม

2. กรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย

ขยายให้สำหรับ “การยื่นแบบในเดือนนั้นๆ” ไม่ได้ขยายให้สำหรับ “เดือนภาษี” อธิบายความหมายเพิ่มเติมคือ สำหรับการขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 หมายถึง สำหรับการยื่นภาษีสำหรับ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 เท่านั้น อย่างเช่น กรณีของเดือนมกราคมที่จะต้องยื่นภาษีในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับขยายเวลาเพิ่มเติมให้สามารถยื่นได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ให้เฉพาะการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

อ้างอิงตาม มติครม.วันที่ 26 มกราคม 2564

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 2 ความเข้าใจผิดเรื่องขยายเวลายื่นภาษี

อ้างอิง : https://www.facebook.com/TaxBugnoms

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart