12 เรื่องที่นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว

12 เรื่องที่นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว

12 เรื่อง ที่นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว

1.กระบวนการบัญชีอัตโนมัติ (Automated Accounting Processes)

เนื่องจากระบบอัตโนมัติช่วยลดความสับสนและลดข้อผิดพลาดและเป็นเหตุผลว่า เหตุใดหลายๆ กิจการ จึงมีแนวโน้มที่จะลงทุนด้านการทำบัญชีอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบันทึกบัญชี

2.การทำงานอัตโนมัติหรือนักบัญชีหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA)

RPA คือ โปรแกรมที่ช่วยให้กิจการสามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือ Robot ขึ้นมา ให้ทำงานตามรูปแบบที่กำหนดขึ้นแทนพนักงานที่มีอยู่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานแทนพนักงานบัญชีได้

3.ซอฟต์แวร์ด้านบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Rise of Accounting Software Solutions)

บริษัทซอฟต์แวร์ด้านบัญชีจะตอบสนองความต้องการนี้ด้วยรูปแบบ (Solution) การแก้ไขปัญหาที่แข็งแกร่ง แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ด้านการบัญชีสามารถตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที

4.การให้บริการด้านบัญชีจากสำนักงานภายนอก (Outsourcing Accounting Functions)

ประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มผลกำไรได้คงเดิม แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายการจ้างงาน รูปแบบการให้บริการด้านบัญชีจากสำนักงานภายนอก (Outsourcing Accounting Functions) จึงกลายเป็นกลยุทธ์ยอดนิยม

5.คลาวด์ด้านการบัญชี Cloud-Based Accounting

ทำให้สามารถเข้าถึงระบบบัญชีและข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีได้ตลอดเวลา การติดตามสินค้าคงคลังการขายและค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบ ช่วยให้สามารถสร้างระบบการทำงาน (Work Flow) ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของธุรกิจนักบัญชีสามารถทำให้บทบาทและภาระการทำงานง่ายขึ้น

6.มุ่งเน้นข้อมูลที่เจาะจง (Focus on Data Analytics)

นักบัญชีกำลังเปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะที่ปรึกษา พร้อมทักษะเฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวเลขที่แม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจเกิดการป้องกันความเสี่ยง นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินที่มุ่งเน้นข้อมูลที่เจาะจงในมุมมองใหม่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ทำให้การตรวจสอบบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่เจาะจง (Focus on Data Analytics) เพื่อหาแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีที่สุด เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมที่ให้บริการได้

7.Block chain

วิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยี Block chain มากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า Block chain กำลังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8.การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย (Utilizing Social Media)

เพื่อช่วยการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ เครื่องมือสร้างแบรนด์และการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจสำหรับติดต่อกับลูกค้าจะสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงให้กับนักบัญชีและบริษัทได้

9.บริการให้คำปรึกษา (Advisory Services)

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของการบริการให้คำปรึกษา เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยผ่อนแรงในการแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้นักบัญชีมีเวลามากพอที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกลยุทธ์ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

10.บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ Role of AI (AI)

ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและสร้างข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง AI จะให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจของมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์กำไรและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้

11.ข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านบัญชี (Big Data in Accounting)

ช่วยให้กิจการสามารถขยายวิธีการประเมินข้อมูลที่เรียบเรียงมาได้ ว่าข้อมูลใดที่มีค่ามากที่สุด ผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลขนาดใหญ่สามารถมุ่งเน้นที่การวางแผนการควบคุม การวิเคราะห์ กระบวนการ และสามารถคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

12.การตั้งค่าการทำงานระยะไกล (Remote Work Setting)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของระบบบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทำให้นักบัญชีที่ทำงานจากที่บ้าน สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานไม่แตกต่างไปจากการทำงานอยู่ในสำนักงาน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 12 เรื่อง ที่นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/121330

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart