10 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากร

10 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากร

10 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากร

1.ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดเป็นหลัก
ในการประกอบกิจการ โดยไม่ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสถาบันการเงินอย่างธนาคาร อาจแสดงให้เห็นว่าตั้งใจหลบหลีก

2.จำนวนการแสดงยอดสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
สินค้ามีจำนวนที่ขาด หรือเกินซึ่งไม่ตรงกับจำนวนในความเป็นจริง และไม่ได้รับการจดบันทึกที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่ากิจการอาจมีการแสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

3.จำนวนทรัพย์สินผิดปกติ
ทรัพย์สินมีจำนวนมากหรือไม่มีอยู่เลย ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงการทำแบบนี้จะเข้าข่ายการจัดแต่งบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

4.มีการแสดงผลประกอบการที่ออกมาถือว่าขาดทุน
แต่ในขณะเดียวกันภายในงบบัญชีก็ยังมีรายการเงินกู้ยืมให้แก่กรรมการจำนวนมากที่ไม่สามารถทำการชี้แจงได้

5.การแสดงงบบัญชีที่ขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน
แต่ยังมีการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการ ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งได้ว่าในเมื่อกิจการขาดทุนทำไมถึงยังมีเงินกู้ยืมแก่กรรมการ แทนที่จะนำเงินกู้ยืมเหล่านั้นมาช่วยเหลือกิจการให้ผ่านช่วงเวลาแห่งการขาดทุนไป นี่จึงเป็นข้อสังเกตที่ทำให้ดูเหมือนมีการตกแต่งบัญชีที่ขัดกับหลักความเป็นจริง

6.มีการบันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องราวของการขายที่ไม่ออกใบกำกับภาษีที่จะส่งผลให้การตรวจสอบรายได้มีปัญหา หากทุกครั้งที่คุณขายสินค้ามีการออกใบกำกับภาษีรายได้ของคุณจะถูกต้องครบถ้วน

7.บันทึกรายการรายได้ไม่ครบถ้วน
ทำให้บัญชีดูเหมือนมีความผิดปกติอย่างเช่นการแจ้งว่ามีรายได้ต่ำ แต่ก็ยังมีเงินเหลือมากพอจะให้กรรมการกู้ยืม

8.การบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่จำนวนของรายได้กลับลดลง
มีความสวนทางกับความเป็นจริงที่ควรจะเป็น จึงทำให้กรมสรรพากรจดธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงภาษี

9.การบันทึกค่าใช้จ่ายที่สูง
กรมสรรพากรนำรายได้ของคุณไปเปรียบเทียบกับธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เช่นการเปรียบเทียบ ณ รอบบัญชีเดียวกัน และการเติบโตของธุรกิจ

10.การสร้างรายจ่ายที่เป็นเท็จ
การสร้างรายจ่ายที่เป็นเท็จหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าขนส่ง และค่าแรงต่างๆ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/topfiveaccounting/photos/a.2280517042160277/2338288103049837/?type=3&theater

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart