10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี

 1. ผู้ที่จะออกใบกำกับภาษีได้ จะต้องเป็นผู้ที่จด VAT เท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้จด VAT ออกใบกำกับภาษีไม่ได้
 2. ถ้าคุณมีรายได้เกิน 8 ล้านจากการขายสินค้า หรือให้บริการ คุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบริษัท หรือแบบบุคคลก็ตาม
 3. ใบกำกับภาษีที่มักจะพบเจอกันมีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว คือ
  1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (หรือที่เรียกกันปกติว่าใบกำกับภาษี)
  2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ใบเล็กๆที่เราได้จากร้านสะดวกซื้อ)
  3. ใบเพิ่มหนี้
  4. ใบลดหนี้
 4. ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ ก็ต่อเมื่อมีรายการครบถ้วน สำหรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ เมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนดังนี้
  1. มีคำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีอากร สาขา หรือสำนักงานใหญ่ของผู้ที่ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีอากร สาขา หรือสำนักงานใหญ่ของผู้ที่รับใบกำกับภาษี (ผู้ซื้อ)
  4. เลขที่ของใบกำกับภาษี
  5. ชื่อ ชนิด ประเภท และมูลค่าของสินค้า หรือบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการที่แสดงอย่างชัดเจน
  7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 5. ผู้ขายต้องถามเลข 13 หลักจากผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อจด VAT ผู้ซื้อต้องให้เลข 13 หลักด้วย แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ให้ หรือไม่ได้แจ้งว่าเป็นผู้ที่จด VAT ทำให้ใบกำกับภาษีนั้นไม่มีข้อมูลเลข 13 หลักของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่สามารถนำใบกำกับภาษีมาเคลมภาษีซื้อได้
 6. ใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้ จะต้องเป็นใบกำกับภาษีที่มาจากการเกิดรายการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า/บริการกันจริง ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนจริง ใบกำกับภาษีนั้น จะเรียกว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ ผู้ออก และผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมนั้น ถือว่ามีความผิดและมีโทษทั้งจำคุก และปรับ
 7. ถ้าคุณทำธุรกิจค้าปลีก คุณสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสรรพากร แต่ถ้าคุณจะนำเครื่องบันทึกการรับเงิน (เครื่อง Register หรือ POS) มาใช้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คุณต้องขออนุญาตจากสรรพากรก่อน
 8. ผู้ที่รับใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้
 9. ถ้าจะออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ต้องมีการออกใบกำกับภาษีก่อนเสมอ จะอยู่ๆออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เลยไม่ได้
 10. โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถช่วยคุณออกใบกำกับภาษีเหล่านี้ได้ เรามีทีมงานที่ช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ภาษี และมีพันธมิตรสำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระ

อ้างอิง : ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart