ได้เงินรางวัลจากการชิงโชค ต้องเอามายื่นภาษีไหม ? 

ได้เงินรางวัลจากการชิงโชค ต้องเอามายื่นภาษีไหม ? 

เงินได้จากชิงโชค ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี แปลว่าเราต้องเอามายื่นภาษีให้ถูกต้องถึงแม้ว่า เงินได้จากชิงโชค จะถูกหักภาษีไว้ 5% แต่ภาษีที่ถูกหักไว้ไม่ได้แปลว่าจบ (Final TAX) แต่มันเป็นการนำส่งล่วงหน้าเพียงเท่านั้น ดังนั้นเราต้องเอารายได้มายื่นให้ถูกต้อง แล้วเอาภาษีที่ถูกหักมาหักออกจากภาษีที่คิดคำนวณได้นั่นเอง โดยเงินได้จากชิงโชค เป็นเงินได้ประเภทที่ 8 เพราะไม่เข้าประเภทไหนในเงินได้    7 ประเภทตามกฎหมาย และไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้ช่องทางไว้ จึงต้องหักค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น แต่ก็ไม่รู้จะเอาค่าใช้จ่ายจริงอะไรมาหักเหมือนกัน เลยกลายเป็นว่าโดยปกติแล้ว เงินได้จากการชิงโชคแบบนี้มักจะไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ต้องเอามาคำนวณและเสียภาษีเต็มจำนวนเลย

คำแนะนำ คือ เวลาจะส่งชิงโชค แนะนำให้ส่งชื่อคนที่มีรายได้น้อยที่สุด หรือไม่มีรายได้

อ้างอิง : ได้เงินรางวัลจากการชิงโชค ต้องเอามายื่นภาษีไหม ? (aommoney.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart