ได้รับเช็คข้ามเดือน ออกใบกำกับภาษีอย่างไร ?

ได้รับเช็คข้ามเดือน ออกใบกำกับภาษีอย่างไร ?

เคยหรือไม่ลูกค้าให้เช็คช้า ข้ามเดือน ไม่รู้จะออกใบกับกับภาษีอย่างไร วันนี้จะพาไปดูคำถามที่เราพบกันบ่อยๆครับ

Q: ลูกค้าส่งมอบเช็คให้ล่าช้า ข้ามเดือน ประเด็นวันที่ในใบกำกับภาษีต้องออกวันไหน! ออกตามวันที่ไหน
วันที่ในเช็ค หรือ ออกตามวันที่ที่ได้รับเช็ค

A: 1. กรณีออกใบกับภาษีตามวันที่ในเช็ค ข้ามเดือนนั้น เป็นการออกใบกำกับภาษีล่าช้า (ม.89(5)) มีโทษปรับ 2 เท่า
และเงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือน (มาตรา 89/1) ***ส่วนทางผู้ได้รับใบกำกับภาษีนำไปใช้ได้ไม่มีปัญหา

2.  กรณีออกใบกำกับภาษีตามวันที่ได้รับเช็ค ผู้ออกจะต้องจัดทำใบส่งมอบเช็ค และให้ผู้ส่งมอบเช็คลงลายมือชื่อ เพื่อเป็น
เอกสารรับรองว่า ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ออกเมื่อ วัน เดือน ปีใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ในวันเดียวกับที่ส่งมอบเช็คนั้น
ใช้เป็นหลักฐานเมื่อสรรพากรเรียกตรวจสอบ (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.51/2537)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ได้รับเช็คข้ามเดือน ออกใบกำกับภาษีอย่างไร

อ้างอิง : ได้รับเช็คข้ามเดือน ออกใบกำกับภาษีอย่างไร? (dst.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart