ไขข้อข้องใจ กรณีอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อที่ดินที่ขายทอดตลาด

ไขข้อข้องใจ กรณีอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อที่ดินที่ขายทอดตลาด

จากในกรณีที่มีการซื้อที่ดินของนาย อ. ที่มาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีตามคำสั่งศาลโดยมีชื่อผู้ถือเป็นบริษัท ส. จำนวนกว่า 80,000,000 บาท โดยผู้ที่ซื้อต้องชำระค่า อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และรายได้ส่วนท้องถิ่น ซึ่งนาย อ. ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยนาย อ. มีความเห็นว่า เมื่อชำระอากรแสตมป์แล้วไม่ควรจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก

  1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ส. เป็นที่ดินไว้ใช้ประกอบกิจการเป็นอสังหาริมทรัพย์ทางการค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรแสตมป์
  2. เพราะฉะนั้น นาย อ. ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ และมีสิทธิที่จะขอคืนค่าอากรแสตมป์ที่เสียไปโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/26688.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart