ให้ของแถมลูกค้า ก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะ (แต่มีข้อยกเว้น)

ให้ของแถมลูกค้า ก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะ (แต่มีข้อยกเว้น)

ให้ของแถมลูกค้า ก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะ (แต่มีข้อยกเว้น)

  1. มูลค่าของแถมจะต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือบริการ โดยของที่แถมไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันก็ได้
  2. ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แจกหรือแถมนั้น โดยระบุรายการสินค้าที่แจกหรือแถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย
  3. ผู้ประกอบการจะส่งมอบสินค้าที่แถมทันทีพร้อมกับการขาย หรือส่งมอบทีหลังก็ได้ (ถ้าส่งมอบทีหลังไม่ต้องออกใบกำกับภาษีซ้ำอีกรอบ)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ให้ของแถมลูกค้า ก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะ (แต่มีข้อยกเว้น)

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ให้ของแถมลูกค้า-ก็ต้องเ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart