ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)

ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)

 

ใบเพิ่มหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีเดิมที่ออกไป โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น +

โดยเงื่อนไขในการออกใบเพิ่มหนี้ที่เป็นใบกำกับภาษี จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เงื่อนไข

  1. ผู้ออกใบเพิ่มหนี้ จะต้องจด VAT
  2. ผู้ออกใบเพิ่มหนี้ จะต้องเคยออกไปใบกำกับภาษีไปแล้ว
  3. ภายหลังการออกใบกำกับภาษี มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นสาเหตุในการเพิ่มหนี้ตาม ม.86/9 โดยมีอยู่ 2 สาเหตุคือ
  • เพิ่มราคาสินค้า เนื่องจากสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกัน คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
  • เพิ่มราคาบริการ เนื่องจากให้บริการเกินกว่าที่กำหนด คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

ต้องออกใบเพิ่มหนี้ ตอนไหน?

  1. ออกในเดือนที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเพิ่มหนี้
  2. ออกในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีเหตุการณ์ก็ได้

คนที่ออกใบเพิ่มหนี้ ต้องทำอย่างไรต่อ?

ถ้าเราเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบเพิ่มหนี้นี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีขายด้วย เหมือนเป็นรายการขายเพิ่มอีกรายการ ในเดือนที่ออกใบเพิ่มหนี้

คนที่รับใบเพิ่มหนี้ ต้องทำอย่างไร

ถ้าเราเป็นผู้รับใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบเพิ่มหนี้ที่รับมานี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีซื้อด้วย เหมือนเป็นรายการซื้อเพิ่มอีกรายการ ในเดือนที่ตามวันที่ในใบเพิ่มหนี้ที่รับมา

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)

อ้างอิง : ใบเพิ่มหนี้คืออะไร (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart