ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ คืออะไร ?

ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ คืออะไร ?

 

ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้

เอกสารทั้งสองใบนี้ เป็นเอกสารที่เจ้าของธุรกิจต้องออกเพื่อแจ้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ลูกค้า ส่วนใหญ่เอกสารประเภทนี้ มักใช้กับธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่มีรอบของการชำระเงินแบบให้เครดิต

ความแตกต่างของใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

  • ถ้าให้พูดแบบง่าย ๆ คือ ใบแจ้งหนี้ ไว้แจ้งเงินค่าสินค้าหรือบริการโดยจะออกให้ทุกครั้งหลังจากงานนั้นๆ เสร็จ
  • แต่ใบวางบิล จะถูกออกเมื่อเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาครบกำหนดที่เราให้กับลูกค้าหรือใช้เพื่อแจ้งยอดชำระตามวันกำหนดวางบิล

ซึ่งในบางกรณีหรือบางธุรกิจ อาจจะใช้แค่ใบใดใบหนึ่ง หรือ ทั้งสองใบก็ได้ โดยคำแนะนำที่อยากฝากไว้ คือให้เช็คให้ดีว่าลูกค้าต้องการเอกสารแบบไหนและถ้าต้องวางบิล ต้องวางในวันที่ลูกค้ากำหนดไว้จึงเป็นหน้าที่่ของธุรกิจที่ต้องชัดเจนในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นจะทำให้การรับเงินช้าลงได้ ซึ่งส่งผลต่อการหมุนเวียนเงินในธุรกิจของเราอีกต่อหนึ่ง

นอกจากความชัดเจนเรื่องของวันที่วางบิลและวันเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามที่กำหนดแล้ว สิ่งที่ธุรกิจต้องห้ามพลาดเลย คือ รายละเอียดและความครบถ้วนที่ต้องมีในเอกสารทั้งข้อมูลของธุรกิจเรา และข้อมูลของลูกคัาที่เราเรียกเก็บเงิน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานใหญ่/ สาขา ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องมีเพื่อยืนยันความมีตัวตน

รายละเอียดของสินค้า/บริการ (อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง)พร้อมระบุยอดรวมและวันครบกำหนดชำระเงิน ถ้าจะให้ดีอย่าลืมใส่วิธีชำระเงินทีต้องการลงไปด้วย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ คืออะไร ?

อ้างอิง : https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart