ใบรับสินค้า 

ใบรับสินค้า 

ใบรับสินค้า เอกสารที่ดูเหมือนว่าไม่ต้องทำแต่ความจริงแล้ว ช่วยยืนยันความถูกต้องได้มากขึ้น
ใบรับสินค้า คืออะไร?
ใบรับสินค้า เป็นเอกสารที่ช่วยให้เรายืนยันกับผู้ขาย (ผู้ส่งสินค้า) ได้ว่ารายการและจำนวนตรงกับยอดที่ได้สั่งซื้อสินค้าไปจริง และใช้เช็คกับใบส่งสินค้าว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าพูดง่าย ๆ ก็เหมือนเป็นเอกสารที่เอาไว้แลกกับใบส่งสินค้า ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ส่งและผู้รับได้รับสินค้าตรงกันตามที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอนโดยจุดสำคัญของใบรับสินค้า คือ การลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันว่าได้รับสินค้าอย่างถูกต้อง และทำให้ผู้ส่งมั่นใจว่าสินค้าส่งถึงมือจริง ไม่มีผิดพลาด เป็นหลักฐานที่การันตีได้เป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจที่จริงจังกับการทำระบบสินค้าคงเหลือ การออกใบรับสินค้าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะมันคือการบันทึกรับสินค้าเข้าสู่ระบบ ทำให้บริหารจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบที่มาและอ้างอิงกับการสั่งสินค้าผ่านใบสั่งซื้อ หรือ เอกสารต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลายธุรกิจมักจะไม่ให้ความสำคัญกับเอกสารใบนี้ แต่ที่จริงแล้วมีประโยชน์ไม่แพ้เอกสารอื่น ๆ เลย

 รายละเอียดที่ควรมีในใบรับสินค้า
1.รายละเอียดสำคัญของสินค้า
เช่น จำนวนหน่วย ปริมาณ ลักษณะ คุณภาพ มูลค่าของสินค้า
2. ชื่อ และที่อยู่ของผู้ส่งของ หรือ ผู้ขาย
รวมถึงรายละเอียดการยืนยันตัวตนต่าง ๆ
3. สถานที่ในการจัดส่งหรือรับสินค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับเข้าคลังจริง
4. ลายเซ็นของผู้ส่งและผู้รับของ
เพื่อยืนยันการส่งของและรับของที่เกิดขึ้น
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ
เช่น วันที่ เลขที่เอกสารอ้างอิง ฯลฯ

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/TaxBugnoms/photos/a.192327474126010/5837026016322766/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart