ใบกำกับภาษีซื้อข้ามปีแล้ว สามารถขอคืนได้หรือไม่

ใบกำกับภาษีซื้อข้ามปีแล้ว สามารถขอคืนได้หรือไม่

โดยปกติแล้ว ใบกำกับภาษีซื้อ สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน

ตัวอย่างการนับเดือน

ใบกำกับภาษีลงวันที่ 15 ก.ค. 2562 นับไปอีก6เดือน เดือนสุดท้ายที่ใบกำกับภาษีนี้จะนำมาให้สิทธิขอคืนภาษีได้คือเดือน มกราคม 2563 ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

เพราะฉะนั้น จึงสรุปว่าภาษีซื้อสามารถขอคืนข้ามปีได้

การบันทึกบัญชี – เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่ได้ขอคืนภาษีซื้อ

Dr.ค่าไฟฟ้า

Dr.ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ

                Cr.เงินสด

การบันทึกบัญชี – เมื่อใช้สิทธิซื้อ

Dr.ภาษีซื้อ

                Cr.ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ

ใบกำกับภาษีที่อายุเกิน 6 เดือน กรณีที่เราต้องการขอคืนภาษีซื้อคือ เราสามารถใช้วิธีการยื่นแบบ ภ.พ.30 (แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มเติมและขอคืนภาษีซื้อเป็นเงินสด “วิธีนี้จะเสียงโดนตรวจสอบย้อนหลังมาก เพราะงั้นจึงต้องระวังและคิดให้ดีก่อนใช้วิธีนี้”

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ใบกำกับภาษีซื้อข้ามปีแ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart