ใช้บัญชีส่วนตัว (บุคคล) จ่ายเงินแทนบริษัท แบบนี้จะมีปัญหาไหม? สรรพากรว่าอะไรเปล่า?

ใช้บัญชีส่วนตัว (บุคคล) จ่ายเงินแทนบริษัท แบบนี้จะมีปัญหาไหม? สรรพากรว่าอะไรเปล่า?

ถ้ามองจากหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายของบริษัทจะเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ควรมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนให้มั่นใจ คือ มีหลักฐานการจ่ายที่ระบุชื่อกิจการไว้ และ มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ

ถ้าเราเอาบัญชีเราไปจ่ายเงินแทนบริษัท เราต้องลองกลับมาคิดดูว่า เราสามารถทำให้องค์ประกอบ 2 ข้อ ครบถ้วนเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางภาษีได้อย่างไร

ถ้าให้มีหลักฐานการจ่ายที่ระบุชื่อกิจการไว้ (เพื่อพิสูจน์ว่าบริษัทได้จ่ายไปจริง) เอกสารที่ออกและใช้เป็นหลักฐาน ควรต้องระบุเป็น “ชื่อบริษัท” ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ ต่อไปคือ บริษัทต้องมีการจ่ายเงินคืนให้กับเรา เพราะตอนนี้เงินของบริษัทยังไม่ได้จ่ายออกมา ถ้าไม่จ่ายก็อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขที่ว่า มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น หลักฐานการจ่ายคืนเราตรงนี้ควรมีความชัดเจนที่พิสูจน์ได้ เช่น การเบิกจ่าย หลักฐานประกอบที่ครบถ้วน รวมถึงนโยบาย รายงานการประชุมที่ให้สิทธิ์พนักงานในการจ่ายเงินแทน หรืออะไรที่แสดงว่าเรามีสิทธิจ่ายเพื่อบริษัทได้อย่างถูกต้อง

ถ้าหาก สามารถทำทั้งสองข้อนี้ได้ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดการเรื่องภาษี เพราะสุดท้ายมันก็คือจ่ายเงินออกจากบริษัทจริง แต่เราสำรองจ่ายไปก่อนแค่นั้นเอง แต่อย่างไรก็ดี อยากแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรแยกบัญชีให้เรียบร้อย โดยบัญชีนี้ที่ไว้ใช้จ่ายเพื่อบริษัท ไม่ควร ปนกับบัญชีส่วนตัวของเรา ไม่อย่างนั้นจะงงกันไปใหญ่

สุดท้ายแล้ว ถ้าจะให้ดีและรายการแบบนี้มีบ่อย ๆ ควรมองในเรื่องของการทำระบบเงินสดย่อยด้วยก็ดีนะ จะได้ลดภาระเรื่องของการเบิกจ่ายแบบนี้ เพราะไม่อย่างนั้นมันค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกัน

 

Cr. https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/133134

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart