โปรโมชั่น

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)

โปรโมชั่นพิเศษสุด ช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อสู้โควิท-19 (Covid-19)
!! ภายใน วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น !!

แถมฟรี !!! มีไม่เหมือนใคร ให้ไม่เหมือนที่อื่น

สำหรับลูกค้าทำบัญชีรายเดือนกับเรา เท่านั้นนะ

!! ทางเลือกที่ 1 !!

 

 !! ทางเลือกที่ 2 !!


 !! Promotion ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น !!
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
“ดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPA, CPIAT)”
จดทะเบียนบริษัท (บจก.) 9,000 บาท  เท่านั้น(ปกติ 12,000 บาท)
***ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมทางราชการแล้ว***
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) 4,500 บาท เท่านั้น(ปกติ 10,000 บาท)

ฟรี! วางแผนภาษีนิติบุคคล ฟรี! ตรายาง(ตราประทับ)   ฟรี! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์ 
ฟรี! คู่มือภาษี   ฟรี! ทำบัญชี 1 เดือน (ทำสัญญา 1 ปี)

!!รับจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!

ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 30 รายการ
มูลค่ารวม 10,000 บาท (ฟรี !!โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ)

ปรึกษาฟรี! โทร 063-970-3614

หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
คลิกปุ่ม LINE

ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่!!??

 • อยากเปิดบริษัท แต่ขาดที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษี
 • อยากเปิดบริษัท แต่ขาดการดูแลโดยผู้สอบบัญชี CPA ให้คำปรึกษาและวางแผน
 • อยากเปิดบริษัท แต่ทำบัญชีไม่เป็น

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
เพียงจดทะเบียนบริษัทกับเรา
การติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้อง การเปิดบริษัทและวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง
มีที่ปรึกษาส่วนตัวระดับคุณวุฒิผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPIAT)
ประสบการณ์กว่า 25 ปี คอยให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีให้ตลอดเวลา

 • ตอบทุกคำถาม เครียร์ทุกประเด็น ชัดเจนทุกข้อ
 • รับจดทะเบียนทั่วไทย ออนไลน์ทั่วประเทศ

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันทีที่จดทะเบียนกับเรา

 • !! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
 • !! แถมฟรี ออกแบบ พร้อมตราประทับ (อักษรและภาพทั่วไป)
 • !! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทและทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล
 • !! แถมฟรี คู่มือเอกสารที่สรรพากรยอมรับได้
 • !! แถมฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 • !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
 • !! แถมฟรี คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการ
 • !! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • !! แถมฟรี ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
 • !! แถมฟรี ไฟล์ฟอร์มเอกสาร รับ-จ่าย
 • !! แถมฟรี ใบเสนอราคา
 • !! แถมฟรี หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ)
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบแจ้งหนี้
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบส่งของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
 • !! แถมฟรี ไฟล์ไฟล์ใบสำคัญจ่ายซื้อของ
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน
 • !! แถมฟรี ไฟล์หนังสือยิมยอมขอใช้สถานที่ตั้ง
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่ารถแบบไม่มีค่าตอบแทน
 • !! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่าบ้าน
 • !! แถมฟรี การปรึกษาวางแผนภาษีเบื้องต้น
 • !! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง
 • !! แถมฟรี สต๊อคการ์ด
 • !! แถมฟรี ไฟล์สรุปการบันทึกรับ – จ่าย
 • !! แถมฟรี ไฟล์คู่มือเอกสารสิ่งที่ต้องรู้ & ต้องทำเมื่อเป็นบริษัท/หจก.
 • !! แถมฟรี ไฟล์แนะแนวทางการพัฒนามูลค่าเพิ่มต่อยอดสร้างธุรกิจยั้งยืน
  แถมฟรี 30 รายการ

ปรึกษาฟรี! โทร 063-970-3614
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
คลิกปุ่ม LINE


โปรโมชั่นแพ็คเก็จอัตราค่าบริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(รายเดือน) -แบบเหมา เหมา “ไม่จำกัดจำนวนบิล”

Premium Package
4500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
4,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
Big Premium Package
6500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
6,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
รายงานงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อทราบผลประกอบการและใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนภาษี
บริการจัดทำใบทวิ 50 (หัก ณ ที่จ่าย)
แบบ Real Time
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

        หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดูแลดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ


การให้บริการ ของแพ็คเกจ “รายเดือนปกติ กับ รายเดือน VIP”

มีการดูแลด้านให้คำปรึกษา และวางแผนระบบบัญชี / วางแผนระบบภาษี, ภงด. 1 , ภงด.3 ,  ภงด.53 , รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมแต่ละเดือนให้เหมือนกัน

ตกต่างกันตรงที่ แพ็คเกจ VIP รายเดือน ทางลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการออกหัวบิลเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเองอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา, บิลซื้อขาย รับจ่าย ต่างๆ, ใบแทนใบเสร็จรับเงินต่างๆ เป็นต้น เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการออกเอกสารเข้ามาในระบบของเรา ทางสำนักงานของเราจะให้บริการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ โดยเราจะมีทีมงานธุรการบัญชี (Admin) ออกเอกสารหัวบิลและโลโก้เป็นของกิจการลูกค้าทั้งหมด และส่งไฟล์เอกสารให้ลูกค้าตามต้องการ

**ดังนั้น ทางลูกค้าไม่ต้องมีธุรการบัญชี โดยจะมอบหมายให้ทางสำนักงานของเราบริการดูแลเรื่องการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งหมด – หมดห่วงการจ้างพนักงานธุรการ!**

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(VIP รายเดือน)

Package S
4,499
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-50 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package M
6,499
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-120 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package L
9,499
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-200 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

         หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

4. แพ็คเกจรายเดือน (VIP) จะได้รับการออกบิล เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีธุรการบัญชีของตัวเอง และไม่จำเป็นต้องจัดการเอกสารด้วยตัวเอง โดยแจ้งการออกเอกสารผ่านทาง Line หรือ Email เพียงแจ้งมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะดูแลการออกเอกสารพร้อมทั้งวางแผนภาษีที่ถูกต้องให้ (ค่าจ้างธุรการบัญชีทั่วไปในตลาดปกติ จะมีอัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท – 30,000 บาท/เดือน)

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package A
6,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 50 รายการ
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
Package B
10,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 100 รายการ
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

หมายเหตุ :

Package Year ทางลูกค้าจะต้องดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขายและนำส่งเงินให้กับประกันสังคมเองในแต่ละเดือนเอง และทางสำนักงานจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

“รับจำนวนจำกัดน้าา หมดแล้วหมดเลยจ้าา”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart