โปรโมชั่น

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)


โปรโมชั่น แถมฟรี! มีไม่เหมือนใคร ให้ไม่เหมือนที่อื่น

บริการปรึกษา รับจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท

บริการปรึกษา 

รับจ้างจดทะเบียนบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท

ให้เป็นหน้าที่เราดูแลคุณ อย่างมืออาชีพ ดูแลผู้ประกอบการมากกว่า 500 กิจการ

โปรโมชั่นพิเศษสุด ปรึกษาฟรี วางแผนประหยัดภาษี
!! ภายใน วันนี้ – 30 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น !!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

 

โปร!! D
2,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 15 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
X
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ออกแบบตรายาง
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! C
4,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 20 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "1 เดือน"แรก
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! B
7,500
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 25 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "1 เดือน"แรก
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! A
12,000
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 1-2 วันทำการ
รวมของแถม 50 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
ฟรี!! ทำบัญชี "2 เดือน"แรก
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
ไฟล์ใบรับส่งของ
ไฟล์ใบวางบิล
ไฟล์ใบรับวางบิล
ไฟล์คุมสินค้าคงเหลือ
ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
ไฟล์บิลเงินสด
แบบฟอร์มเอกสารทางทรัพยากรบุคคล
ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
ไฟล์สัญญาจ้างงานและรักษาความลับ
ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
ไฟล์สลิปเงินเดือน
ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ทีมงานยื่นเรื่องเข้าในระบบภายใน 1-2 วันทำการ หลังได้ข้อมูลพร้อมจากลูกค้า

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


โปรโมชั่น แถมฟรี!
สำหรับลูกค้าทำบัญชีภาษีรายเดือนกับเรา เท่านั้น

!! ทางเลือกที่ 1 !!

 !! ทางเลือกที่ 2 !!


โปรโมชั่น – รับดูแลผู้ประกอบการรายเดือน
“จำกัด 10 ราย ต่อเดือนเท่านั้น”

บริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(รายเดือน) -แบบเหมา เหมา
“ไม่จำกัดจำนวนบิล”

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Premium Package
4500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
4,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
Big Premium Package
6500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
6,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
รายงานงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อทราบผลประกอบการและใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนภาษี
บริการจัดทำใบทวิ 50 (หัก ณ ที่จ่าย)
แบบ Real Time
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ


หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดูแลดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


การให้บริการ ของแพ็คเกจ “รายเดือนปกติ กับ รายเดือน VIP”

มีการดูแลด้านให้คำปรึกษา และวางแผนระบบบัญชี / วางแผนระบบภาษี, ภงด. 1 , ภงด.3 ,  ภงด.53 , รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมแต่ละเดือนให้เหมือนกัน

ตกต่างกันตรงที่ แพ็คเกจ VIP รายเดือน ทางลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการออกหัวบิลเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเองอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา, บิลซื้อขาย รับจ่าย ต่างๆ, ใบแทนใบเสร็จรับเงินต่างๆ เป็นต้น เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการออกเอกสารเข้ามาในระบบของเรา ทางสำนักงานของเราจะให้บริการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ โดยเราจะมีทีมงานธุรการบัญชี (Admin) ออกเอกสารหัวบิลและโลโก้เป็นของกิจการลูกค้าทั้งหมด และส่งไฟล์เอกสารให้ลูกค้าตามต้องการ

**ดังนั้น ทางลูกค้าไม่ต้องมีธุรการบัญชี โดยจะมอบหมายให้ทางสำนักงานของเราบริการดูแลเรื่องการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งหมด – หมดห่วงการจ้างพนักงานธุรการ!**

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(VIP รายเดือน)

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Package MM
4,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-50 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package L
6,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-120 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package XXL
7,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-200 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันนี้ – 30 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

         หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

4. แพ็คเกจรายเดือน (VIP) จะได้รับการออกบิล เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีธุรการบัญชีของตัวเอง และไม่จำเป็นต้องจัดการเอกสารด้วยตัวเอง โดยแจ้งการออกเอกสารผ่านทาง Line หรือ Email เพียงแจ้งมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะดูแลการออกเอกสารพร้อมทั้งวางแผนภาษีที่ถูกต้องให้ (ค่าจ้างธุรการบัญชีทั่วไปในตลาดปกติ จะมีอัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท – 30,000 บาท/เดือน)

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package C
4,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 50 บิล
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
Package B
5,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 100 บิล
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

หมายเหตุ :

Package Year ทางลูกค้าจะต้องดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขายและนำส่งเงินให้กับประกันสังคมเองในแต่ละเดือนเอง และทางสำนักงานจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart