โปรโมชั่น

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)


โปรโมชั่น แถมฟรี! มีไม่เหมือนใคร ให้ไม่เหมือนที่อื่น

บริการปรึกษา รับจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทจำกัด ก่อตั้งบริษัท

บริการปรึกษา 

รับจ้างจดทะเบียนบริษัท อยากเปิดบริษัท จดจัดตั้งบริษัท

ให้เป็นหน้าที่เราดูแลคุณ อย่างมืออาชีพ ดูแลผู้ประกอบการมากกว่า 500 กิจการ

โปรโมชั่นพิเศษสุด ปรึกษาฟรี วางแผนประหยัดภาษี
!! ภายใน วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น !!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

 

โปร!! D
2,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 15 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
X
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ออกแบบตรายาง
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! C
4,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 5-7 วันทำการ
รวมของแถม 20 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับหมึกในตัวพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
โปร!! A *จดบริษัทด่วนพิเศษ!!*
12,990
รวมค่าธรรมเนียมทางการ
รายละเอียด
ดำเนินการ 1-2 วันทำการ
รวมของแถม 50 รายการ
แถมฟรี!!
จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
จัดทำเอกสารจดทะเบียน
คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ตราประทับหมึกในตัวพร้อมออกแบบ
ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
ลงลายมือรับรองลายมือชื่อ
ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
คู่มือสอนวางระบบบัญชี
คู่มือจัดทำเอกสารประกอบบัญชี
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สัญญาเช่าบ้านที่ถูกต้อง
เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รายงานการประชุมทั่วไป
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นนิติบุคคล
คู่มือภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย
จดภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร ออนไลน์
แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย
ไฟล์รายงานเงินสดรับ-จ่าย
คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล
ไฟล์ใบรับส่งของ
ไฟล์ใบวางบิล
ไฟล์ใบรับวางบิล
ไฟล์คุมสินค้าคงเหลือ
ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้
ไฟล์บิลเงินสด
แบบฟอร์มเอกสารทางทรัพยากรบุคคล
ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน
ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน
ไฟล์สัญญาจ้างงานและรักษาความลับ
ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา
ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน
ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)
ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน
ไฟล์เอกสารตรวจรับของ
ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน
ไฟล์สลิปเงินเดือน
ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน
ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
ติดต่อสอบถาม
#ราคาพิเศษนี้ เฉพาะผู้ถือหุ้น/กรรมการ สัญชาติไทย 100% เท่านั้น

#ทีมงานยื่นเรื่องเข้าในระบบภายใน 1-2 วันทำการ หลังได้ข้อมูลพร้อมจากลูกค้า

#ความเร็วในการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นอยู่กับคิวในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


โปรโมชั่น แถมฟรี!
สำหรับลูกค้าจดทะเบียนบริษัทและ
ทำบัญชีภาษีรายเดือนกับเรา เท่านั้น

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

 

!! ทางเลือกที่ 1 !!

 !! ทางเลือกที่ 2 !!


โปรโมชั่น – รับดูแลผู้ประกอบการรายเดือน
“จำกัด 10 ราย ต่อเดือนเท่านั้น”

บริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(รายเดือน) -แบบเหมา เหมา
“ไม่จำกัดจำนวนบิล”

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Premium Package
4500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
4,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
Big Premium Package
6500
ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร
เหมาเหมา
6,500 บาทต่อเดือน
บริการตอบคำถามตลอดเวลาในเวลาทำการ
บันทักบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท
จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม
ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน
ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี
รายงานงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อทราบผลประกอบการและใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนภาษี
บริการจัดทำใบทวิ 50 (หัก ณ ที่จ่าย)
แบบ Real Time
-
-
-
-
-
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ


หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดูแลดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax


การให้บริการ ของแพ็คเกจ “รายเดือนปกติ กับ รายเดือน VIP”

มีการดูแลด้านให้คำปรึกษา และวางแผนระบบบัญชี / วางแผนระบบภาษี, ภงด. 1 , ภงด.3 ,  ภงด.53 , รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมแต่ละเดือนให้เหมือนกัน

ตกต่างกันตรงที่ แพ็คเกจ VIP รายเดือน ทางลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการออกหัวบิลเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเองอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา, บิลซื้อขาย รับจ่าย ต่างๆ, ใบแทนใบเสร็จรับเงินต่างๆ เป็นต้น เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการออกเอกสารเข้ามาในระบบของเรา ทางสำนักงานของเราจะให้บริการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ โดยเราจะมีทีมงานธุรการบัญชี (Admin) ออกเอกสารหัวบิลและโลโก้เป็นของกิจการลูกค้าทั้งหมด และส่งไฟล์เอกสารให้ลูกค้าตามต้องการ

**ดังนั้น ทางลูกค้าไม่ต้องมีธุรการบัญชี โดยจะมอบหมายให้ทางสำนักงานของเราบริการดูแลเรื่องการออกเอกสาร บิลต่างๆ ให้ลูกค้าทั้งหมด – หมดห่วงการจ้างพนักงานธุรการ!**

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี และวางแผนภาษี
(VIP รายเดือน)

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

โปรทดลองใช้ รับทำบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี 1500 บาทต่อเดือน

Package MM
4,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-75 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package L
7,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-150 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
Package XXL
10,500
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายเดือน 1-220 รายการ
แถมฟรี!!
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53)
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย
นำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

         หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

4. แพ็คเกจรายเดือน (VIP) จะได้รับการออกบิล เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีธุรการบัญชีของตัวเอง และไม่จำเป็นต้องจัดการเอกสารด้วยตัวเอง โดยแจ้งการออกเอกสารผ่านทาง Line หรือ Email เพียงแจ้งมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะดูแลการออกเอกสารพร้อมทั้งวางแผนภาษีที่ถูกต้องให้ (ค่าจ้างธุรการบัญชีทั่วไปในตลาดปกติ จะมีอัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท – 30,000 บาท/เดือน)

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

แพ็คเกจอัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package C
6,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 50 รายการ
จัดทำบัญชีประจำปี และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
Package B
10,000
รายละเอียด
บันทึกบัญชีรายปี 100 รายการ
จัดทำบัญชีประจำปี และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
แถมฟรี!!
ให้คำปรึกษา และ วางแผนบัญชี/ภาษี
(เบื้องต้น)
ติดต่อสอบถาม
!! ราคาโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น !!

ทุกโปรแกรมยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี !! ให้บริการโดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกรายการ

หมายเหตุ :

Package Year ทางลูกค้าจะต้องดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขายและนำส่งเงินให้กับประกันสังคมเองในแต่ละเดือนเอง และทางสำนักงานจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!

(พิเศษ! ลูกค้าจดทะเบียนเท่านั้น) เทศกาลนำส่งภาษีเงินได้บุคคล -บริการฟรี!! วางแผนภาษีฟรี!!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID: @accprotax

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart