โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน

โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน

โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน (33,39,40)

ผ่านเว็บไซค์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php หรือคิวร์โค้ด

เข้ารับการตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง

  1. กรอกใบยินยอมการตรวจ
  2. สอบสวนโรคพร้อมรับอุปกรณ์การตรวจ
  3. ดำเนินการตรวจด้วยวิธี RT-PCR

รับแจ้งผลการตรวจผ่าน SMS

อ้างอิง : ข่าวประชาสัมพันธ์ – ​สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน : (sso.go.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart