เศรษฐกิจแบบนี้ มาประหยัดค่าทำบัญชีให้ธุรกิจกันดีกว่า

เศรษฐกิจแบบนี้ มาประหยัดค่าทำบัญชีให้ธุรกิจกันดีกว่า

เศรษฐกิจแบบนี้ มาประหยัดค่าทำบัญชีให้ธุรกิจกันดีกว่า

  1. จัดการงานด้านเอกสารและเข้าใจหลักฐานด้านภาษี

คือ ต้นทุนในการจัดการเอกสารต่างๆ ทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การจัดการให้ครบตามที่บัญชีต้องการในแต่ละเดือน เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องให้ทางฝ่ายบัญชีมารับภาระมากมาย อีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าใจเอกสารด้านภาษี รู้ว่ารายการต่างๆต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายแบบไหนที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ซึ่งตรงนี้จะประหยัดเวลาของบัญชีไปได้เยอะเช่นเดียวกัน

       2. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีต่างๆด้วยตัวเอง

หากเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดีแล้ว เราจะพบว่ารายการหลักๆที่เราต้องรู้มีอยู่ 2 เรื่อง คือ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับการจ่ายเงินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้)  ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของเรานั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็ต้องมีหน้าที่จัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย และจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ไปจนถึงรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (หากเป็นการขายสินค้าหรือผลิต) พร้อมทั้งรวบรวมยอดภาษีซื้อและภาษีขายมาคำนวณเพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  1. อำนวยความสะดวกอื่นๆตามที่บัญชีต้องการ

สำหรับผู้ทำบัญชีที่ดี ย่อมต้องการเอกสารประกอบต่างๆเพิ่มเติมตามแต่ละประเภทของธุรกิจ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี เช่น ธุรกิจบริการอาจจะต้องการเอกสารคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายออกเป็นแต่ละโครงการ (Project) หรือธุรกิจผลิตอาจจะต้องการข้อมูลการผลิต (BOM) หรือรายละเอียดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ซึ่งตรงนี้ทางเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องพูดคุยกับทางบัญชีเพื่อตกลงความเข้าใจให้ตรงกันครับว่าจะช่วยอะไรกันและกันได้บ้าง

อ้างอิง : เศรษฐกิจแบบนี้ มาประหยัดค่าทำบัญชีให้ธุรกิจกันดีกว่า! (aommoney.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart