เว็บไซต์ที่ต้องจดและไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ที่ต้องจดและไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. เว็บไซต์ที่มีระบบสั่งซื้อสินค้า เช่น มีระบบกรอกแบบฟอร์มลูกค้า ระบบตะกร้าสินค้า เป็นต้น
 2. เว็บไซต์ที่มีระบบการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ เช่น สามารถชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ได้ มีข้อมูลการโอนเงิน เป็นต้น หรือชำระเงินแบบออฟไลน์
 3. เว็บไซต์มีระบบสมัครสมาชิก แล้วมีการคิดค่าใช้จ่าย
 4. เว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์หลักในการโฆษณาสินค้า หรือ บริการของบุคคลอื่น และมีรายได้จากการโฆษณาส่วนนี้
 5. เว็บไซต์ที่มีโฆษณาการรับจ้างออกแบบเว็บไซต์
 6. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมส์ออนไลน์แบบมีค่าใช้จ่าย
 7. เว็บไซต์ที่มีบริการดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ ฯลฯ แบบมีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. เว็บไซต์ที่สร้างมาเพื่อโชว์สินค้า และไม่ได้ทำการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ แต่สามารถมีเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่นๆ
 2. เว็บไซต์ที่มีไว้เพื่อโฆษณาสินค้าของตัวเอง ถึงแม้จะมีผู้อื่นมาลงโฆษณาในรูปแบบรูปภาพก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. เว็บไซต์ให้ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น เพื่อการเรียน ประกาศหางาน เป็นต้น
 4. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท
 5. เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับส่วนตัว เช่น สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น
 6. เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางทางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูล (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เว็บไซต์ที่ต้องจดและไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง : เว็บที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เว็บไซต์ที่ไม่ต้องอิเล็กทรอนิกส์ (greenprokspforsme.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart