เปิด timeline งานทำบัญชีรายเดือน

เปิด timeline งานทำบัญชีรายเดือน

เปิด timeline งานทำบัญชีรายเดือน

วันที่1    ผู้ประกอบการรวบรวมเอกสารใบสำคัยรับมใบสำคัญจ่าย,Bank Statement,ตารางเงินเดือนของเดือนก่อนส่งให้ทางสำรักงานบัญชี

วันที่5    สำนักงานบัญชี บันทึกเอกสารฝั่งค่าใช้จ่าย จัดทำแบบ ภงด.1/3/53 ประกันสังคม / ภ.พ.36 ส่งให้ทางผู้ประกอบการ

วันที่15  ผู้ประกอบการจ่าย ภ.ง.ด.1/3/53/ประกันสังคม/ภ.พ.36 ภายในวันที่15 สำนักงานบัญชีบันทึกเอกสารฝั่งขายจัดทำแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30(VAT) ส่งให้ทางผู้ประกอบการ

วันที่23 ผู้ประกอบการจ่าย ภ.พ.30 ภายในวันที่ 23 สำนักงานบัญชี บันทึกรับเงิน ตัดลูกหนี้ เจ้าหนี้ตาม Bank Statement กระทบยอดในสมุดบัญชีกับ Bank Statement ก่อนเคลียร์เอกสารทุกอย่างเก็บเข้าแห้ม

เอกสารที่ผู้ประกอบการควรจัดเตรียมทุกเดือน : ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย/ Bank Statement/ตารางเงินเดือน/ตารางประกันสังคม

เอกสารที่ผู้ประกอบการควรได้รับจากสำนักงานบัญชีทุกเดือน : แบบ ภ.ง.ด.1/3/53/ประกันสังคม/ภ.พ.30/ภ.พ.36 และหลักฐานการชำระเงินค่าภาษีจากกรมสรรพากรในเดือนก่อน

อ้างอิง : https://www.facebook.com/EasyAccountingThailand168/photos/a.797104174453692/901114914052617/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart