เปิดบัญชีคู่ คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

เปิดบัญชีคู่ คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

เปิดบัญชีคู่ คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ?

เชื่อว่า มีบรรดาคู่รักที่ยังไม่แต่งงาน หรือแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยตกลง หรือทำความเข้าใจกัน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เพื่อจัดสรรรายได้และรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งหลายคู่เลือกจะจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการเปิดบัญชีร่วมกัน แต่ก่อนจะเปิดบัญชีร่วมกัน ลองมาดูกันก่อนว่า การเปิดบัญชีคู่ คืออะไร มีใครบ้างที่สามารถเปิดบัญชีคู่ได้ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีอะไรบ้าง

เปิดบัญชีคู่ คืออะไร

การเปิดบัญชีคู่ หรือบัญชีร่วมนั้น เปรียบเสมือนการวางแผนเก็บออมเงินร่วมกัน หรือเพื่อเป็นเงินกองกลางของครอบครัว ตั้งแต่เสียค่าน้ำค่าไฟ ค่าซื้อของใช้เข้าบ้าน ซื้อรถคันใหม่ ดาวน์บ้านหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งซ่อมแซมบ้าน รวมถึงค่าอาหารการกินด้วย ซึ่งการมีเงินกองกลางนี้จะช่วยลดปัญหาจุกจิกกวนใจว่าค่าใช้จ่ายเรื่องไหน ใครเป็นคนออก เพราะสามารถนำเงินกองกลางมาใช้ได้เลย

เปิดบัญชีคู่ ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่คุณและผู้ที่เปิดบัญชีคู่ ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีคู่นั้น หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยทั้งคู่ ใช้เพียงนำบัตรประชาชนเท่านั้น โดยจำนวนเงินในการเปิดบัญชีนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

แต่ในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีที่ใช้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
  2. กรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้ใช้เอกสาร Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเพิ่มเติม และหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
  3. กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และบัตรนักศึกษา/นักเรียน (ถ้ามี)
  4. กรณีลูกค้าที่มีสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย (เขตชายแดน) ที่เข้ามาทางานรับจ้างในประเทศไทย เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีดังนี้
  • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
  • เอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกและรับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น แบบ ทร. 38/1 ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ใบผ่านแดน (Bording pass) ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีได้ และ
  • หนังสือรับรองการทำงานของนายจ้าง

การถอนเงินในบัญชีคู่ ยุ่งยากไหม ?

ไม่ว่า ธนาคารที่คุณเดินเข้าไปขอเปิดบัญชีคู่นั้น จะเข้าไปทำบัญชีนั้นมีให้ฝากแบบใดก็ตาม ขั้นตอนการถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเงื่อนไขการทำธุรกรรม ซึ่งคุณเลือกได้ว่า อยากได้เงื่อนไขแบบใดในการทำธุรกรรม

ระบุการถอนเงินเพียงหนึ่งท่าน : เวลาถอนเงินจากบัญชีคู่ คุณสามารถเดินทางไปถอนเงินออกจากบัญชีเพียงลำพังได้

ระบุการถอนเงินทั้งสองท่าน : เป็นการใช้ลายเซ็นสองคนร่วมกันในการถอนเงินจากบัญชี เรียกง่าย ๆ ว่า ต้องเดินเข้าไปเซ็นเบิกเงินพร้อมกันที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ หากอีกคนไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ก็สามารถทำการมอบฉันทะ และติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อถอนได้

เปิดบัญชีคู่ ทำบัตร ATM ได้ไหม

การเปิดบัญชีคู่ สามารถทำบัตร ATM ได้ เพียงแต่คุณอาจต้องตกลงกันก่อนว่า ใครจะเป็นผู้ถือบัตร ATM ซึ่งกรณีนี้ แนะนำให้ตกลง และแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารตอนที่เปิดบัญชีคู่เลยนะคะ จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปทำบัตร ATM ใหม่อีก

อ้างอิง : เปิดบัญชีคู่ คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? – ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด (promotions.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart