เปลี่ยนสำนักงานบัญชีต้องทำอย่างไร ?

เปลี่ยนสำนักงานบัญชีต้องทำอย่างไร ?

Check list รายการเอกสารและข้อมูลอื่นที่จะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมคือ การขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีคืน ,การขอข้อมูลการบันทึกบัญชีและการขอรหัสต่างๆ เพราะเอกสารบันทึกต่างๆ ท่านสรรพากรให้เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี

ผู้ประกอบการที่กำลังจะเปลี่ยนสำนักงานบัญชี แต่กังวลเรื่องความต่อเนื่องของการทำบัญชีหรือเอกสารต่างๆ ว่าจำเป็นต้องขอคืนเอกสารหรืออะไรบ้าง จึงได้ทำ Check list รายการเอกสารและข้อมูลอื่นที่จะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมว่ามีอะไรบ้าง เอกสารและข้อมูลสำคัญของเราจะได้ไม่หาย ท่านสรรพากรให้เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี ถ้าหายไปซวยมาก!!!

 • ขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีคืน

โดยปกติผู้ประกอบการจะส่งเอกสารบิลขาย บิลซื้อตัวจริงให้กับสำนักงานบัญชีเพื่อไป ดำเนินการบันทึกบัญชี ดังนั้นเอกสารตัวจริงทั้งหมดเราจะต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีกลับมาให้หมด

กฎหมายกำหนดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี                                      

 • บิลซื้อ บิลขาย
 • แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จ (ภ.ง.ด. 1,3,53 ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 50,51)
 • แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จรับเงิน

ซึ่งสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ จะทำใบสำคัญการลงบัญชีพร้อมแนบเอกสาร จัดเป็นแฟ้ม และส่งคืนลูกค้าทุกปีอยู่แล้ว

 • ขอข้อมูลการบันทึกบัญชี
 • งบทดลอง (TB)
 • สมุดรายวันแยกประเภท (GL)
 • สมุดรายวันเฉพาะ (สมุดรายวันซื้อ,ขาย,จ่ายเงิน,รับเงิน)
 • ทะเบียนทรัพย์สิน
 • ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้
 • และรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือฝั่งสินทรัพย์และหนี้สิน

โดยปกติเมื่อเราเปลี่ยนสำนักงานบัญชี เราจะต้องให้เวลาสำนักงานบัญชีเก่าในการปิดบัญชี เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชีใหม่ การปิดบัญชีอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือนในการส่งต่อข้อมูลไปให้กับสำนักงานบัญชีใหม่

สำนักงานบัญชีใหม่สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องรอสำนักงานบัญชีเดิมปิดงบเสร็จ

 • ขอรหัสผ่านต่างๆ
 • รหัสผ่าน DBD e-filling
 • รหัสผ่านยื่นภาษีกับกรมสรรพากร
 • รหัสผ่านทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตประกันสังคม

อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรลืมคือการขอรหัสผ่านต่างๆ เพื่อง่ายต่อสำนักงานบัญชีและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ประกอบการ

ช่วงที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี คือ ตอนเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b0/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart